Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu sai uued ruumid

Möödunud teisipäeval avati MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) bürooruumid Kasepääl Sõpruse 149. Senini töötas büroo Jõgeval.  Juhatuse esimehe Urmas Pirki sõnul oli kolimise põhjuseks tahtmine olla kaluritele lähemal. Büroo asub raamatukogu ja sidekontoriga samas majas.

Lisaks tööruumidele on hoones väike koosolekusaal, kus peeti  ka PKAK liikmete koosolek.

Urmas Pirk andis ülevaate ajagraafikust, mis kulub EKF rannapiirkondade arendamise meetme rahade avanemiseni. Praegu ollakse tegevustega graafikus. Liikmete ühistööna koostatud Peipsi piirkonna kalanduse arendamise strateegia on põllumajandusministeerium heaks kiitnud ja andnud hindamisele. Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, saab tänavu sügisel avada esimese taotluste vastuvõtmise vooru. Esimeses voorus on kavas osta Peipsi piirkonda süvendaja-ekskavaator, millega saab operatiivselt süvendada sissepääse sadamatesse ja lossimiskohtadesse. Praegu on madala veetaseme korral tõsised raskused suuremate kalalaevadega järvele jõudmisega.

Andri Plado tutvustas MTÜ Peipsi Ühendus põhikirjas tehtud muudatusi, et oleks  võimalik esitada süvendaja ostmiseks taotlus ning tagada hiljem selle operatiivne kasutamine.

Juulikuuga lõpeb Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu projekt  ”Jätkusuulik kalandus Peipsil”. Töörühm tutvustas kokkuvõtet  ettepanekutest riigiasutustele  jätkusuutlikumaks kalanduse korraldamiseks Peipsil. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Arutati ka kalandusnädala korraldamist Jõgevamaal ning Kalevipoja Kala- ja Veefestivaliga seonduvat. PKAK on ostnud reklaamtelgi, kus on võimalik kõigil liikmetel oma tooteid tutvustada. Ettevõtjad olid festivalil osalemisest huvitatud.

ENE ILVES

blog comments powered by Disqus