Peipsi kalanduse arendajad kohtusid Räpinas

Möödunud neljapäeval arutati Räpina vallavalitsuses MTÜ  Peipsi Kalanduspiirkonna  Arendajate Kogu eestvedamisel võimalusi mitmete projektide teostamiseks Põlvamaal asuvatel rannaaladel.

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu asutati möödunud aastal Mustvees,  Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetme „Rannapiirkondade Säästev Areng” käivitamiseks. Ühenduse asutasid Jõgevamaa, Ida-Virumaa, Tartumaa ja Põlvamaa ettevõtted, omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

„Meie praegune mahukam töö on arengustrateegia väljatöötamine. Strateegia arutab läbi ja kinnitab 28. mail toimuv üldkogu ja selle peab heaks kiitma põllumajandusministeerium. Pärast seda avaneb võimalus taotleda Euroopa Liidu raha rannapiirkonna elu edendamiseks algatatud mitmesuguste ettevõtmiste elluviimiseks. Viie aasta vältel toetatakse kalanduspiirkondadega seotud ettevõtmisi ligi 65 miljoni krooniga.” ütles Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse esimees Urmas Pirk.

„12. veebruaril arutasime Räpina vallavalitsuses koos kohalike omavalitsusjuhtide ja ettevõtjatega, kuidas aktiviseerida regioonis turismialast majandustegevust. Ühe ideena pakuti välja turistidele ja puhkajatele  mõeldud uute laevaliinide avamine,” ütles Pirk

Räpina vallavalitus loodab, et osalemine Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogus loob paremad võimalused ka sealse sadama kaasajastamiseks. „Oli aeg, kus Räpina sadamas oli kuni kuuskümmend paati. Praeguseks on valminud Räpina sadamaala detailplaneering, kus kogu rajatist kirjeldatakse nii kala- kui ka huvisadama väljaarendamise vaatevinklist. Praeguseks on juba ehitatud tee, mis Räpinast  randa viib, rannas on olemas ka välisvalgustus. Detailplaneering on kehtestatud ka Võõpsu  sadama uuendamiseks. Selleski paigas saaks paralleelselt tegeleda nii kalanduse kui ka turismindusega,” rääkis Räpina vallavanem Teet Helm, kes on valitud ka Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatusse.

Helm rääkis ka plaanist ehitada Räpina lähedal asuvale Saareperale välja lautrikoht. „Seal oleks võimalik kutselistel kaluritel lihtsamalt maabuda. See on populaarne püügirajoon, kus käivad kalurid nii Mehikoormast kui ka meie maakonnast.

Võimalused, mida pakub Peipsi järv kui „väike meri”, on kindlasti vaja ära kasutada,” kinnitas Helm.

Urmas Pirgi sõnul on Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu koosseisus moodustatud mitmed töörühmad. „Näiteks keskendub üks töörühm sadamate ja lossimiskohtade väljaehitamisele, teine kalandusettevõtluse edendamisele, kolmas otseturustamisele jne. Rühmade koosolekul pakutakse ikka välja huvitavaid ja arukaid ideid. Nii tekkis mõte, et arendajate kogusse kuuluvate  ettevõtete valmistatud kalatoodete ja teistegi kaupade pakenditel võiks olla meie logo. Samuti on peetud plaani avada Peipsi kala tutvustamiseks ja müümiseks internetiturg,” rääkis kalandust edendava organisatsiooni juhatuse esimees.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus