Peipsi kala-aasta hakkab lõppema

Peipsi kalandusega on alati probleemid kaasas käinud, nii ka tänavu. Seekord põhjustas tuliseid vaidlusi ja osade ettevõtjate-kalurite etteheiteid Eesti Mereinstituudi ja Keskkonnainspektsiooni ettepanek nihutada vähendatud koha alammõõdu (46 cm asemel 30 cm) kehtivusaja algus koos põhjanooda ja võrgupüügi algusega 15. septembrile, kuigi Eesti-Vene kalanduskomisjoni otsus võimaldanuks alustada püügiga juba 1. septembril.

Asjaolusid, et 1. septembriks ei olnud koha veel mainitud mõõtu saavutanud või kvoot täitub ka lühema püügiperioodi vältel, ei tahetud tunnistada, vaid apelleeriti tööstuste kalavajadusele, raskele sotsiaalmajanduslikule olukorrale jms.

Appi võeti demagoogiagi, justkui ei kasvagi koha enam suureks või on seda järves juba rohkem kui vett. Praeguseks on olukord maha rahunenud ja saagid näitavad, et kohakvoodid, ka latika omad, saavad täies mahus välja püütud muudetud püügirežiimi juureski. Ahvenasaagid aga jäävadki väiksemateks kui eelmisel aastal, sest suurema ahvena varu on otsakorral ja väiksema varu veel tööstusele huvi ei paku.

Seoses sügispüügi täiendava reguleerimiseg, kerkisid päevakorda ka Peipsi peamised probleemid, (täpsemalt üks neist: Peipsi kalandus (ettevõtjad, püüdjad, püünised, kalatööstused jne) on kordades suurem, kui kalavaru võimaldab. Nende kooskõlla viimine on aga märksa keerulisem ja aeganõudvam kui koha alammõõduga mängimine. Eks igaüks näeb lahendusi oma mätta otsast, kuid üks peaks kõigile osapooltele küll selge olema – tänapäevane Peipsi on looduslikelt tingimustelt (toitainete hulk, vee läbipaistvus, temperatuurirežiim) ennekõike kohajärv. Loodusega võitlemine peaks olema möödanik ja nagu näitavad allpool kirjas olevad numbrid, ei tohiks Peipsi kalandusettevõtjatel kohajärve vastu midagi olla. 

Püügiaasta        Kalasaagi väärtus (miljonit Eesti krooni)   Koha osatähtsus (protsent) saagi väärtusest

2006                                         52                                                         68

2007                                         57                                                         72

2008                                         46                                                         51

2009                                         55                                                         54

2010                                         68                                                         47

Keskmiselt                                56                                                         58

blog comments powered by Disqus