Peipsi järvel on tuvastatud mitu kalapüügirikkumist

Keskkonnainspektsioon on tänavu esimeste nädalatega tuvastanud Peipsi järvel mitukümmend ebaseaduslikult püügile seatud püügivahendit, sealhulgas puudulikult tähistatud või üldse märgistuseta võrgujadasid ning liigselt püügile pandud nakkevõrke.


Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektori Ivo Kase sõnul on probleemid ikka samad ja kalurite seaduskuulekus pole paranenud, ehkki reeglid on kehtestatud nende endi huvides. „Püügireeglid on vajalikud, et tagada aus konkurents. Liigsed püügivahendid, ebatäpsed püügiandmed ning puudulik tähistus suurendavad oluliselt püügikoormust ning selle tulemusel jääb püügihooaeg lühemaks, mida keegi ei soovi,“ lisas Kask.
7. jaanuaril tuvastasid Jõgevamaa büroo inspektorid, et Lohusuu kalur oli puudulikult tähistanud püügile asetatud neli avaveevõrgujada ning need olid püügipäevikusse märkimata. Juhtumiga seoses alustati väärteomenetlust.
10. jaanuaril tuvastasid Jõgevamaa büroo inspektorid Peipsi järvel, et Alajõe kalur oli lubatud 22 avaveevõrgu asemel püügile asetanud 54 avaveevõrku. Võrgud eemaldati püügilt ning nendes olnud 510 koha,100 latikat ja veel 18 eri liigist kala lasti vette tagasi. 78 hukkunud koha võeti koos võrkudega asitõendina hoiule. Asjaolude selgitamiseks on alustatud menetlust.
14. jaanuaril tuvastasid Jõgevamaa büroo inspektorid Peipsi järvel, et Lohusuu kalur oli lubatud 23 avaveevõrgu asemel püügile asetanud 30 avaveevõrku. Kalur põhjendas liigsete võrkude panekut sellega, et kala oli palju ning ta eksis püügile võrkude arvuga. Ülekuulamisel kalur kahetses tehtut ja lubas olla edaspidi korralik. Väärteomenetluse käigus määrati kalurile rahatrahv 400 eurot.
22. jaanuaril tuvastasid Jõgevamaa büroo inspektorid Sassukvere sadamas, et Peipsi järvelt saabunud kalur on püügil olnud võrkudest võtnud kaasa lutsupüügi keeluajal lutsu rohkem, kui kaaspüügil lubatud. Kaluri saagis oleks võinud olla lutsu 2,4 kg, aga kaasa oli võetud üle 10 kg. Kaluri sõnul ta unustas, et lutsupüük on praegu keelatud ja seega tõi kaldale kõik võrgus olnud lutsud. Alustati väärteomenetlust.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus