Peipsi järve tuba kolib Kasepääle

Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis peaks kevadel avatama Kasepääl renoveeritud sööklahoones Peipsi järve tuba. Võidu konkursil tõi kindlasti laiapõhjalise huvirühma kaasamine: omavalitsus, mitmed mittetulundusühingud ning kalandus- ja turismiettevõtjad. Samuti tuli kasuks ekspositsiooniruumist avanev kaunis ja vahetu vaade Peipsile. Projekti koordinaatoriks on Kasepää vallavalitsus.

Möödunud aasta lõpul korraldas Peipsi Koostöö Keskus konkursi Peipsi järve elutoale uue asukoha leidmiseks. Konkursile laekus kuus taotlust, millest lõppvooru pääses kolm. Konkursil osalesid Mustvee linnavalitsus, Kasepää vald, Keskkonnaamet, Piirisaare vald, Mikitamäe vald, Kallaste linnavalitsus. Esmaspäeval vaatas žürii lõppvooru pääsenud taotlejate kohapealsed võimalused  üle ning langetas lõppotsuse.

Algselt koostati ekspositsioon näitamiseks tollases Kallaste linnavalitsuse hoones. Pärast  sealset põlengut seati ekspositsioon uuesti üles Emajõe-Suursoo looduskeskusse, kus see aga ei haakunud hästi konkreetse keskkonna ning keskuse tegevussuundadega.

Ekspositsioon tutvustab Peipsi järves elavat 34 kalaliiki, millest on tehtud mulaazhid, piirkonna turismiobjekte  ning traditsioonilise kalapüügiga seonduvat.

Näituse idee on pärit Peipsi Koostöö Keskuselt ning teostus MTÜ Studio Viridis Loodushariduselt. Näitus valmis 2005. aastal ning selleks andsid oma panuse üle 80 inimese ja kümmekond firmat.

ENE ILVES

blog comments powered by Disqus