Peipsi ja Vooremaa väikejärvede kala müüki oma kaubamärgiga

Omavalitsusi, firmasid ning mittetulundusühinguid ühendava Peipsi Kalanduspiirkonna  Arendajate Kogu mõttevahetusi korraldavad töörühmad plaanivad kalanduse ja turismi edendamiseks juba lähiajal hakata nii Peipsist kui ka Vooremaa väikejärvedest püütud kaladest valmistatud tooteid müüma oma kaubamärgiga pakendites ning kasutada turustamiseks ka internetti.

Samuti on mõttes taastada Pala vallas Sassukvere sadam ning aidata Kesk-Peipsi sadamate projekti raames kaasa Omedu kalasadama väljaehitamisele.

“Mõttevahetustel jõuti seisukohale, et nii Peipsi kui ka Vooremaa väikejärvede kaladest valmistatud toodetel  võiks olla meie logo, millel on kujutatud laineid ja kala. Oma logoga hakkaksid need kalaroad paremini silma nii kauplustes kui ka messidel ja laatadel,” lausus Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse esimees Urmas Pirk.

Koostöö majutus- ja toitlustuspaikade vahel

“Me oleme mõelnud ka sellele, et kalatoodete mitmekülgsemaks turustamiseks võiks käivitada internetikaubanduse. Internetimüügi täpsem viis vajab mõistagi veel väljaarendamist,” tõdes Pirk.

Turismitöögrupi arvates oleks aga mõttekas hakata kujundama Tabivere, Palamuse ja Saare vallas paiknevate Vooremaa väikejärvede kalurite vahelist koostööketti, mis võimaldaks raha taotlemiseks ka ühiselt projekte koostada.

“Koostöökett aitaks kindlasti kaasa sellele, et meie piirkonna kutselistel kaluritel kodukandis majandustegevuseks paremad võimalused oleksid  Mitmed kalandusettevõtjad pakuvad ka turismiteenust. Koostööd võiks teha ka majutus- ja toitlustuspaikade ning samuti kalasuitsutamiskohtade väljaehitamisel,” ütles  Tabivere abivallavanem Kalev Kurs.

Samuti on turismitöörühma algatuseks Pala vallas Kodavere ja Ranna vahel asuva Sassukvere sadama renoveerimine.

“Sassukvere sadama ehitas 2002. aastal kalatöötlemis- ja kalandusfirma Dagöfisk. Nüüd on sadam mitmeid aastaid kasutamata seisnud ja puitkai lagunenud. Pärast taastamist sobiks sadam ennekõike kala mahalaadimiseks harrastuskaluritele ja kalandusturistidele, kuid miks mitte ka kutselistele kaluritele, ” rääkis Urmas Pirk.

Taotlevad ka euroraha

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogul on võimalused kaasa aidata ka Kasepää valda Kesk-Peipsi sadamate projekti raames kavandatud Omedu kalasadama rajamisel. “Nii kalandusettevõtted kui ka kohalikud omavalitsused peavad selle sadama ehitamist väga vajalikuks. Kalanduspiirkonna arendajate kogu saab toetada ennekõike kalalossimiskohtade väljaehitamist,” kinnitas Pirk, lisades, et kõiki Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogus tekkinud ideid saab reaalselt hakata teostama siis, kui põllumajandusministeerium on kinnitanud arengustrateegia, mille väljatöötamisega praegu tegeldakse.

Strateegia olemasolu võimaldab tema sõnul hakata taotlema Euroopa Liidu fondidest raha mitmete projektide  elluviimiseks.

Jõgevamaalt kuuluvad  Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogusse Mustvee, Kasepää, Pala, Palamuse, Tabivere ja Saare vallavalitsus, 19 kalandusettevõtet, kaks kalandusega tegelevat mittetulundusühingut ja üks sihtasutus.  

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus