Peipsi äärsete maakondade kutselisi kalureid teenindatakse nüüdsest Jõgeval

Kokku töötab sarnaseid teeninduspunkte Eestis viis, lisaks Jõgevale ka Pärnu-, Viljandi-, Saare- ja Harjumaal.

Jõgeva teenindusbüroos korraldatakse kutselist kalapüüki Peipsi järves, väikejärvedel ja Emajões neljas Peipsi-äärses maakonnas.

Praegu töötavad teeninduspunktis kalapüügi korraldamise ja andmete analüüsi peaspetsialistid Heiki Jaanuska ja Ene Ilves, uuest aastast hakkab samas tööle ka kolmas inimene, kelle tööks on andmete sisestamine.

Põllumajandusministeerium alustas 1. septembrist järk-järgult kutselise kalapüügi korraldamise ülevõtmist ning kalapüügilubade väljastamist, algselt oli büroo käsutuses kalurite liidu infokeskuse tuba, kuid eile avati vastremonditud ruumid.

Seni andsid soovijaile kutselise kalapüügi lube välja keskkonnaosakonna ametnikud igas maakonnakeskuses.

Keskkonnaministeeriumi vastutusalasse jääb kalaressursi uurimine, sellega seotud teadusuuringute läbiviimine ja vajadusel püügipiirangute kehtestamine ning harrastuspüügi korraldamine. Igas keskkonnateenistuses on tööl kalandusspetsialist, kes tegeleb harrastuskalapüügiga. Jõgeval teeb seda tööd Sirje Kangur.

Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai selgitas, et kalandustoetustega on ministeerium tegelenud juba alates 2000. aastast, nii koondati selle haldusalasse kõik teenused, mis on seotud kutselise kalandusega. Jõgeval avati teeninduspunkt eelkõige seetõttu, et piirkonna kalurite jaoks asub Jõgeva kõige soodsamas kohas, olles enam-vähem sama kaugel nii Ida-Virumaast kui ka Põlvamaast.

Oluline on ka see, et kõik teenused saab ühest kohast. Samas majas, aadressil Ravila 10 asuvad ka põllumajandusministeeriumi haldusalas olevad PRIA Jõgeva kontor ja maaparandusbüroo, teised ministeeriumi allasutused ning Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu büroo.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus