Peipsi ääres tuleb viis kalalaata

Kasepääl kavandasid suviseid kalanduslikke ühistegevusi Peipsi kalanduspiirkonna omavalitsuste, kalandusettevõtjate ja kolmanda sektori esindajad. Tänavu korraldatakse suvel ühistööna kuus üritust, neist viis on seotud  kalalaatadega.

Tänavu  peetakse Lohusuu VIII kalalaat, Võõpsu VII kalameestepäev, VI Kalevipoja Kala- ja Veefestival, X Lüübnitsa sibula- ja kalalaat ning Kallaste kala- ja sibulalaat. Veel korraldatakse 14. -21. augustini Peipsi kalanduspiirkonna kalandusnädal, kus kavas mitmed kalanduse kui majanduseharuga seotud ümarlauad ja infopäevad, keskkonnalaager ja õngitsemisvõistlus kooliõpilastele, ilmub kalandusleht  jne.

Suveürituste põhieesmärk on viia kalur  ja esmatootja kokku oma toote tarbijaga  ning sõlmida otsekontakte. Praegune praktika näitab, et olulise osa kalandusega seotud tuludest võtavad erinevad vahendajad. Kui kalur ja esmatootja saavad oma toodangu realiseerida  otse tarbijale, suureneb  oluliselt nende sissetulek ning seeläbi üldine elujärg. Kuna suvine aeg ei ole  kalurile aktiivne tööaeg, on kõigil üritustel ka  vaba aja veetmise võimalus ning kultuuriprogramm. Üritustele on oodata tuntud-teatud  kultuuriinimesi (Anne Veski, Jüri Homenja, Henrik Normann, Toomas Anni jt) ning ansambleid (Vanaviisi, Väikeste Lõõtspillide Ühing, Terminaator jt). Päevajuhtidena astuvad lavale Hanno Kask, Raimo Aas, Contra jt.

Üritustel viiakse läbi ka kalandusega seotud ettevõtmisi. Enamikel üritustel osaleb Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu oma infotelgiga, kust on kalandusinimestel võimalik saada vastuseid oma küsimustele. Kõigil laatadel selgitatakse välja ka parim kalasupp.

Suveürituste kohta ilmub infovoldik, kust saab lähemat informatsiooni kõige toimuva kohta.

Kõigi nende ettevõtmiste juhtpartner on MTÜ Peipsi Ühendus,  toetab EKF meede 4.1.

i

ENE ILVES

blog comments powered by Disqus