Peipsi äärde võiks tulla merendusklass

Oluline oleks luua Mereakadeemias võimalused ka Peipsi järve ja teiste siseveekogude probleemistikuga tegelemiseks ja vastava valdkonna spetsialistide kaasamiseks. Selleks pakub Mereakadeemia nõunike kogu Mustveesse merendusklassi loomise võimalust.

Riigiasutustega merendushariduse arendamise alal koostööd koordineeriva nõunike kogu liikmena leian, et kogu maailmas ainulaadne Peipsi järv vajab tähelepanu, mis eeldab teadusuuringuid, uute spetsialistide koolitamist ja täiendkoolitust.

Mereakadeemia struktuurüksus on Merekool, kavatsen lähiajal tutvuda selle osakonna igapäevatööga ja uurida, millised on seal võimalused kutsehariduse andmiseks Peipsi vesikonnas tööle hakkavatele inimestele.

Vajalik on koostöö Mereakadeemia ja Merekooli vahel, et oleks teada piirkonna vajadus ala asjatundjate järele  nagu laevajuhid, madrused, kiprid, laevamehaanikud, sadamakaptenid, rannakalurid jne. Mereharidusalane kutseõpe peaks arenema sihipäraselt ja on tore tõdeda, et alates 2003. aastast on Merekooli eestvedamisel käivitunud merendusklasside projekt ja sõlmitud koostööleping kümne kooliga. 2007 nõudis haridusministeerium merekoolis  kutsealase eelkoolituse  läbiviimise lõpetamist. 2008. aastal muudeti rakenduskõrgkooli seadust  ja oli võimalik jätkata. Eesti Mereakadeemia nõukogu võttis vastu otsuse, et  kutseõppega  põhikoolis ja gümnaasiumis ehk  merendusklassidega hakkab tegelema merekool. 2008./2009. õppeaastal jätkati õppekavade ja lepingute tutvustamist  Tallinnas, Orissaares, Kuressaares, Lümandas, Pärnus, Narvas, Hiiumaal. 2009/1010 jätkas Orissaare, alustas Kuressaare, teistes kolides on huvi jätkata koostööd. Nõnda võiks mõne õppeklassi ka Peipsi piirkonda luua.

Eesti on mereriik, kuid oma mõõtmetelt on merega võrreldav ka Euroopas suuruselt neljas Peipsi järv, millega seonduv vääriks senisest  põhjalikumat tutvustamist ja väärikamat suhtumist.

Viljar Jaamu juhtimisel tegutsev Mereakadeemia nõunike kogu moodustab tegusa meeskonna, millesse kuuluvad ka akadeemik Anto Raukas, ettevõtja Jüri Käo, kauaaegne merendus- ja laevandusjuht Toivo Ninnas, Tallinna Sadama peadirektor Ain Kaljurand, Saaremaa Laevakompanii tegevdirektor Tõnis Rihvk, põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai, BLRT Grupi strateegia- ja arendusdirektor Andrei Nassonov  ja mitmed teised nimekad inimesed.

Olen valmis Mereakadeemiat ja sealseid õppimisvõimalusi tutvustama nii  Jõgevamaa kui  teiste Peipsiga piirnevate maakondade noortele, pedagoogidele, omavalitsusjuhtidele ja teistele asjahuvilistele.    

Mereakadeemia missiooniks Eestis on merendusalase kutseõppevõrgustiku keskuseks olemine ja merendusalase kutseõppe arengu toetamine.

Mereakadeemia  läbis detsembris 2009 edukalt LRQA kontrollvisiidi, mis tõendab õppeasutuse vastavust kvaliteedijuhtimissüsteemile ISO 9001: 2008.

iii

PRIIT SAKSING, Peipsi Kalurite Ühingu juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus