Peipsi äärde otsitakse laevade remontimispaika

Mustvee linnavalitsuses peetud mitmete eri valdkondade esindajate nõupidamisel arutati, kuhu ehitada Peipsi järve rannikule slipp-kaldtee, mida mööda laevu  tehnilise seisukorra kontrollimiseks ja remontimiseks kaldale tuuakse ja vette lastakse. Slipile võimalike asukohtade väljavalimisel on kaalumisel Mustveesse rajatav Kesk-Peipsi sadam, kalasadam Lohusuus või Laaksaare sadam.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna peaspetsialisti Gerli Koppeli sõnul on slipp vaja ehitada Peipsi laevastiku Laaksare ja Piirissaare vahel sõitva parvlaeva Koidula, kalalaevade ja ka teiste veesõidukite ülevaatuseks ja remondiks. “Võimalike kohtadena tulevad kõne alla Laaksaare, Mustvee ja Lohusuu sadam, kusjuures viimasele kuulub ka kalandusettevõtete eelistus,” märkis Koppel.

Mustvee linnapea Mati Kepp lisas, et slipi ehitamist tulevasse Kesk-Peipsi sadamasse soodustaksid sinna rajatavad mitmed infrastruktuurid ja seegi, et sadamasse on plaanitud ka slipp jahtlaevade jaoks. “Pealegi on Mustvee ka ainus varjusadam Peipsi järvel,” ütles omavalitusjuht. Slipi rajamist Mustveesse pooldab ka Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev.

MTÜ Peipsi Kalurite Ühingu juhatuse esimees Priit Saksing pakkus aga ühe variandina välja Lohusuu sadama. “Lohusuus paikneb enamik Peipsi järve kalalaevastikust ja sinna on rajamisel ka päästekeskus. Mõistagi tuleb aga slipi jaoks välja valida asukoht, mis oleks sobilik mitmetele Peipsi veeliikluse korraldamisest huvitatud osapooltele  ning kindlasti peaks arvestama ka ehitise maksumust,” rääkis ta.

Ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi merendus-ja lennundusosakonna peaspetsialist Gerli Koppel kinnitas, et rajatisele valitakse koht pärast põhjalikku analüüsi, kus võetakse arvesse paljusid asjaolusid. 

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus