Peastarvutamise maakondlik võistlus algab taas

Esikoha tagas Miksikese pranglimise täisarvude väljakul juhutehte 6. taseme ülikiire ja veatu läbimine. Ka meie maakonnas on üliandekaid arvutajaid, kes võiksid mõne aasta pärast sellise tulemusega konkureerida.

Tänavu rohkem koole

Juba kolmas aasta toimub pranglimise maakondlik eelvõistlus. Möödunud õppeaastal osales pranglimise võistlusel kuus Jõgevamaa kooli ühtekokku 700 õpilasega. Meie maakonna parimad tulemused said poistest Mihkel Gill ja tüdrukutest Anneli Gill. Kogu Eesti paremate pranglijate hulgas oli möödunud õppeaastal Sirgujate rühmas Helis Ojala ja Jan Müür Põltsamaa Ühisgümnaasiumist ning Oskajate rühmas Jakob Gill  ja Anneli Gill Mustvee Gümnaasiumist. Noormeestest on äramärkimist väärt ka Edgar Tarelkin Mustvee Gümnaasiumist.

Selle õppeaasta trenniedetabelis on näha rohkem koole kui möödunud õppeaastal. Võistlustulemused  selles tabelis näitavad, et tipptulemused on erinevates võistlusklassides erinevate koolide õpilastel. Et kõik on harjutamise tulemus, soovitan veel usinasti treenida, sest kohe on algamas esimene võistlusetapp. Praegu on veel koolidel võimalik pranglimise võistlusega liituda, info miksike.ee kodulehel.

Eelvoorudes muudatused

Sel õppeaastal on maakondlikud eelvoorud korraldatud veidi teisiti kui kahel eelneval aastal. Nimelt võisteldakse kahel esimesel eelvoorul juhukolmevõistluses ja kolmas etapp on lemmikkolmevõistlus, kus võistleja saab kõikidest võimalikest võistlusaladest, mis tema vanuserühmale on ette nähtud, valida endale kolm sobivaimat.

Arvesse läheb kahe paremini õnnestunud  etapi tulemused, nii võib finaali pääseda ka võistleja, kes mingil põhjusel ei saanud osa võtta ühest eelvõistluse etapist. Selle õppeaasta Jõgevamaa eelvoorud toimuvad:

1. etapp ? JUHUKOLMEVÕISTLUS – 14.? 25.jaanuar:
2. etapp ? JUHUKOLMEVÕISTLUS –  11.?22.veebruar
3. etapp ? LEMMIKKOLMEVÕISTLUS – 3.? 14.märts

REEGLID: Sirgujad (vastsündinud kuni 3. klass)

Alade grupid:
A: liitmine(Li)
B: lahutamine (La), liit-lahutamine(LL)
C: võrdlemine (Võ), lünkamine (Lü)
Kõik alad ainult naturaalarvude (N) väljakul, klassikalises (K) stiilis.
Ei võistelda täisarvude (T) väljakul ega sprindi (S) stiilis.

Oskajad (4.-6. klass)
Alade grupid:
A: liitmine (Li), lahutamine (La), liit-lahutamine(LL)
B: korrutamine (Ko), jagamine (Ja), korru-jagamine(KJ)
C: võrdlemine (Võ), lünkamine (Lü), juhutehe (Ju)

Kõik alad ainult naturaalarvude (N) väljakul, nii klassikalises (K) kui ka sprindi (S) stiilis.
Ei võistelda täisarvude (T) väljakul.

Naised ja Mehed (7. klass ja vanemad)
Alade grupid:
A: liitmine (Li), lahutamine (La), liit-lahutamine (LL)
B: korrutamine (Ko), jagamine (Ja), korru-jagamine (KJ)
C: võrdlemine (Võ), lünkamine (Lü), juhutehe (Ju)
Kõik alad nii naturaalarvude (N) kui ka täisarvude (T) väljakul, nii klassikalises (K) kui ka sprindi (S) stiilis.

Nii juhu- kui ka lemmik-kolmevõistluses valitakse üks ala igast grupist (alates Oskajatest) üks ala sprindi, kaks klassikalises stiilis (alates 7. klassist) üks kuni kaks ala täisarvude väljakul.

Maakondlik finaal toimub märtsi lõpus, võisteldakse viievõistluses: Viievõistluse alad 2007/2008:

Sirgujad LiKN, LaKN, LLKN, VõKN, LüKN
Oskajad   LiSN, LaKN, KoKN, JaKN, LüKN
Kõik teised     LiST, LaKN, KoKN, JaST, LüKN
(LI,La,LL?.. ? ala; K- klassikaline stiil (tavaväljak), S ? sprint; N ?naturaalarvud, T ? täisarvud)

Kõikidele pranglijatele head harjutamist, et suudaksime pakkuda konkurentsi neile, kes harjunud võitma. Edu kõigile!

RIINA TRALLA, 
pranglimise  Jõgevamaa koordinaator

blog comments powered by Disqus