Peastarvutamine Jõgevamaal populaarne

Juba aastaid on Jõgevamaa koolinoored olnud tublid peastarvutajad ja mitmed neist on jõudnud ka maailmameistrivõistlustele.

Siiani on maakondlikke peastarvutamise finaalvõistlusi peetud Jõgeval ja Põltsamaal, kuid tänu sellele, et Palamuse Gümnaasiumi juurdeehitis on nüüd valmis, oli seekord võimalik finaal seal korraldada. Eelmisel reedel kogunesid Jõgevamaa koolide parimad peastarvutajad Palamuse Gümnaasiumi, et omavahel pranglimises jõudu proovida. Peastarvutamisvõistlus sai omal ajal alguse Prangli põhikoolist ja saigi seepärast nimeks  pranglimine.  

Kolmeetapiline mõõduvõtmine

Palamuse Gümnaasiumi arvutiõpetaja Riina Tralla sõnul on tema korraldanud Jõgevamaal maakondlikku peastarvutamise võistlust 2004. aastast alates. Võistlus on õpilaste seas väga populaarne, igal aastal on osalenud enam kui 1000  meie maakonna koolinoort. Tänavu oli pranglijaid üle 1300.

Alguses toimus võistlus täiesti tasuta, kuid nüüd peavad koolid iga õpilase pealt “Miksikesele” serveritasu maksma. Samas saavad koolid osa makstud tasust tagasi, et võistluste parematele auhindu osta.

Kõigepealt viidi maakonnas läbi kolmeetapiline koolidevaheline mõõduvõtmine, millest said interneti vahendusel osa võtta kõik soovijad. Selle tulemusena selgitati välja iga kooli paremad, kes pääsesid võistlema maakondlikku vooru.

Reedel oli Palamusele peastarvutamise võistlusele kutsutud 46 õpilast, kohale tuli 44.

Igal võistlejal tuleb hakkama saada liitmise, lahutamise, korrutamise, jagamise, võrdlemise, lünkamise, liitlahutamise ja muude taoliste arvutusülesannetega.

Tulenevalt osalejate vanuseastmest, on välja töötatud oma võistlusalad. Esimese kuni kolmanda klassi õpilased kuuluvad sirgujate võistlusklassi, neljanda kuni kuuenda klassi õpilased kuuluvad oskajate võistlusklassi, seitsmenda kuni kaheteistkümnenda klassi koolinoored jagunevad eraldi võistlusklassidesse: neiud-naised ning noormehed-mehed. Kaheteistkümnendatest klassidest  seekord osalejaid ei olnud, üheteistkümnendatest oli osalejaid ainult Põltsamaa Ühisgümnaasiumist. 

Tuleb hoolega harjutada

Palamusel peetud võistlus viidi läbi kahes osas. Alguses võistlesid nooremate klasside õpilased ning seejärel suuremad. Kõik 28 vanema astme võistlejat olid Põltsamaa Ühisgümnaasiumist. Palamuse kooli meediaklassis on 32 arvutikohta ja võistlejad jagati kaheks rühmaks.

Neidude-naiste arvestuses esikoha võitnud Kadri Eerik Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 10a klassist kinnitas, et harjutas enne võistlust hoolega ja küllap see ka hea tulemuseni aitas.  Kadril on varemgi hästi läinud: juba eelmisel aastal saavutas ta oma vanuseklassis esikoha.

Kadri arengust annab samuti tunnistust fakt, et tänavu kogus ta võistlusel üle 1000 punkti rohkem kui eelmisel aastal.

Selles, kas ta ka vabariiklikule võistlusele läheb, polnud Kadri veel kindel. Kadri sõnul peavad koolis kõik peast arvutada oskama ja sellest tulenevalt tema võistlemine  sellel alal alguse saigi.

Põltsamaa õpilastega kaasas olnud kolmanda klassi õpetajal Liivi Rehemal tuli päris mitmel korral käia oma kooli võistlejate auhindu vastu võtmas. Liivi Rehema sõnul on pranglimine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis väga populaarne. Peastarvutamist harjutatakse palju ka koolitundides ning see muudab õpetaja kinnitusel tunnid põnevamaks. Liivi Rehema oma klassi neli last said klasside arvestuses esikoha ja ta on nendega väga rahul.

Individuaalselt parima punktisumma 15988 kogus Karl Martin Koppel Mustvee Gümnaasiumi 6. klassist. Koolide arvestuses paistis kõige enam silma Põltsamaa Ühisgümnaasium. Selle kooli peastarvutajad ei mahtunud ainsana esikolmikusse kaheksandate klasside arvestuses — seal jäädi neljandaks.  

Ülevabariigiline koolidevaheline finaalvõistlus toimub reedel, 16. aprillil Põlva Ühisgümnaasiumis. Tänavused maailmameistrivõistlused pranglimises peetakse 2. mail Sloveenias. 

Tublimad peastarvutajad 

Sirgujate klass

I Markus Orav Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 3a klassist

II Kermo Kulp Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 3a klassist

III Anni Varjo Adavere Põhikooli 3. klassist 

Oskajate klass

I Karl Martin Koppel Mustvee Gümnaasiumist

II Helis Ojala Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 6a klassist

III Jan Müür Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 6a klassist 

Neiud-naised

I Kadri Eerik Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 10a klassist

II Margit Raud C. R. Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli 8. klassist

III Keidi Kolts Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 7b klassist 

Noormehed-mehed

I Risto Rumask Sadala Põhikooli 8. klassist

II Martin Joonas Pariis Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 7d klassist

III Kalle Klaos C. R. Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli 8. klassist

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus