Peame vajalikuks rakendada pensionipoliitikas Euroopa sotsiaalharta sätteid

Eakate järjest suurenev osakaal ning sellega kaasnevad probleemid nõuavad riigilt ja ühiskonnalt senisest märksa suuremat tähelepanu.

Sotsiaalfoorumil osalejad leidsid, et senisest suuremat tähelepanu tuleb pöörata eakate terviseprobleemide ning vanusega kaasnevate haiguste ennetamisele. Kahjuks keskendutakse üha enam erahaiglate ja erahooldekodude avamisele, samas kui riiklik tasuta arstiabi on rahvale järjest  kättesaamatum.

Sotsiaalfoorum on seisukohal, et tulenevalt Eestis heakskiidetud Euroopa sotsiaalharta ja Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi põhimõtetest, on kogu ühiskonna huvides võimaldada eakatel jääda võimalikult kauaks ühiskonna täieõiguslikeks liikmeiks.

Sotsiaalfoorum tegi valitsusele ettepanekud eakate järjest suureneva osakaaluga kaasnevate probleemide lahendamiseks ja pensionisüsteemi õiglasemaks muutmiseks.

MAI TREIAL, Riigikogu rahvaliidu fraktsiooni aseesimees

blog comments powered by Disqus