Peagi valmiv noortekeskus vajab toetust

Eelmise aasta kevadel alustati Põltsamaal endise “Ranna” restorani hoone ümber ehitamist piirkondlikuks noortekeskuseks. Nüüd on ehitus-remonditööde järg nii kaugel, et 10. detsembril plaanitakse noortekeskus avada.

Põltsamaa piirkondliku noortekeskuse järgmise aasta eelarve mahuks on planeeritud 1,3 miljonit krooni. Sellest summast veidi üle poole miljoni krooni moodustab erinevatest projektidest saadav raha.  MTÜ Juventus juhatuse liikme Karin Tõntsi sõnul on selle summa ulatuses juba projektid rahastamisotsuse saanud. Projektidega kaetava summa ulatuses plaanitakse rahastada noortekeskuses toimuma hakkavaid tegevusi. Noortekeskuse enda kanda olevaks majandamiskulude mahuks on 784 864 krooni. Sellest 580 000 krooni plaanitakse küsida Põltsamaa linnalt. Nii on hetkel veel katmata 204 864 krooni suurune summa.

MTÜ Juventus juhatuse esimees Heidi Paabort käis noortekeskusega seotud plaane tutvustamas ka möödunud nädalal peetud Põltsamaa vallavolikogu istungil. Statistika kohaselt moodustavad piirkondliku noortekeskuse teenuseid kasutavatest lastest ja noortest umbes 70 protsenti Põltsamaa linna lapsed, 23 protsenti Põltsamaa valla lapsed ning 7 protsenti Pajusi valla lapsed. Samas soovis Heidi Paabort teada saada Põltsamaa vallavolikogu arvamuse selle kohta, kas vallavolikogu näeks võimalusi ka omalt poolt noortekeskuse tegevust toetada.

Põltsamaa vallavolikogu majanduskomisjoni esimees Mati Kivi lausus, et kõigepealt vaadatakse vallavolikogus kriitilise pilguga üle valla vajadused ja alles seejärel otsustatakse, kas on võimalusi väljapool valda toimuvate tegevuste või organisatsioonide toetamiseks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus