Pea kõik Jõgevamaa põhikooliõpilased saavad jaanuarist tasuta süüa

Jõgeva maakonnas saavad tasuta koolitoitu pea kõik põhikooli õpilased, paljud omavalitsused kompenseerisid õpilaste koolilõuna ka varem.

Vaid Kasepää vallavanem Jüri Vooder ning Tabivere valla sotsiaalabi arvestaja  Eve Tepaskent ei osanud veel öelda, kas ja kui palju peavad õpilased koolilõuna hinnast ise kinni maksma. Eve Tepaskent ütles, et koolilõuna hind Tabivere Gümnaasiumis peaks aasta alguses tõusma 18 kroonile ning vallas pole veel vastu võetud otsust, kas vald kompenseerib kogu hinnavahe. Kasepää vallavanem Jüri Vooder ütles, et algklassiõpilased, kes varem riigi kulul süüa said, saavad seda ka edaspidi, kuid kas kümnest kroonist piisab väljaspool valda õppivate põhikooliõpilaste toitlustamiseks, ei osanud ta veel öelda.

<P>Näiteks Põltsamaa Ühisgümnaasiumis õppivad Põltsamaa linna lapsed saavad juba detsembris tasuta süüa, lisaks põhikooliõpilastele on detsembris ja jaanuaris koolitoit tasuta ka gümnaasiumiõpilastele.

Põltsamaa linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja  Kaire Bubins ütles, et kuna detsembris on seoses jõuludega perede väljaminekud tavalisest palju suuremad, siis otsustati, et aidatakse oma elanikke ja kindlustatakse koolilõuna kõigile Põltsamaa linna õpilastele. Põhikooliõpilased saavad tasuta koolitoitu ka edaspidi.

Palamuse vallas on õpilaste koolitoitu kompenseeritud juba aastaid ja õpilased saavad tasuta süüa ka edaspidi. Saare vallast öeldi samuti, et kui varem maksis põhikooli õpilaste koolitoidu kinni vald, siis nüüd saadakse raha riigilt. Puurmani vallavanema Rauno Kuusi sõnul tulevad  nemad riigi poolt eraldatava kümne krooniga ilusti välja, sest valla koolides maksab koolilõuna kaheksa krooni ning see on täisväärtuslik: õpilased söövad ja kiidavad. Põhikooli õpilastele oli koolilõuna tasuta ka varem, kuid alates jaanuarist saavad valla kulul süüa ka Puurmani gümnaasiumis õppivad sama valla gümnaasiumiõpilased.

Mustvee linnavalitsuse sotsiaalnõunik Ene-Tiia Krehova ütles, et siiani on põhikooliõpilaste toidu eest tasunud linn ning koolilõuna maksumuseks on kaheksa krooni. Kui riik eraldab õpilase kohta kümme krooni, peaks selle rahaga hakkama saama küll. Krehova ütles, et kui järgmisest aastast kompenseerib põhikooliõpilaste toidu riik, siis on võimalik, et linn tasub koolitoidu eest ka oma linna gümnaasiumiõpilaste eest. Sellekohast otsust ei ole aga veel vastu võetud.

Pala vallavanem Kalev Kurs kinnitas, et vald on õpilaste koolilõunat kompenseeritud juba aastaid, vanematel on tulnud maksta põhikooliõpilase koolilõuna eest juurde vaid 3-4 krooni. Alates jaanuarist on neile koolitoit tasuta, ka lasteaialaste vanemad maksavad vaid poole toidu tegelikust maksumusest.

Ka Jõgeva linna, Pajusi, Põltsamaa ja Torma valla lapsed, kes käivad põhikoolis, saavad jaanuarist tasuta süüa, mõnedes nendes valdades on koolitoitu ka varem osaliselt või täielikult kompenseeritud.

 

Haridus- ja teadusministri sõnul laieneb õigus tasuta koolitoidule kuni põhikooli lõpuni, siiani said seda 1. kuni 4. klassi õpilased.

Mailis Repsi sõnul saab tasuta koolitoitu hinnanguliselt 80 000 õpilast rohkem kui varem. Alates septembrist hakkavad tasuta koolitoitu saama ka need õpilased, kes õpivad  kutseõppeasutuses põhikooli baasil.

Riik kompenseerib kooliõpilaste toidust siiski kümme krooni. Kui toit tuleb kallim, peaks ülejäänud raha leidma omavalitsus. Nii on näiteks Tartu abilinnapea Georg Aher teatanud, et vabariigi valitsus on vaatamata tasuta koolitoidu lubadusele eraldanud ühe õpilase lõuna kohta kümme krooni, mis Tartus ei ole piisav ? linna koolides  maksab lõunasöök 12-15 krooni.

“Tegemist on koalitsiooni poolt avalikkusele eksitavalt antud lubadusega, mis lõi ühiskonnas ootuse, nagu tulevast aastast tagaks tasuta lõuna kõigile põhikooli õpilastele üle Eesti,” ütles Aher.

Võru linnavalitsus on samuti teatanud, et tegemist on poliitilise otsusega ning nad ei poolda laustoetamist. Haridus- ja teadusminister on neid omavalitsusi teravalt kritiseerinud, öeldes, et tasuta koolitoidu pakkumisega saavad hakkama nii suured kui väiksed, nii rikkad kui vaesed omavalitsused, kuid kahjuks mitte Tartu, kes peab end Eesti tähtsaimaks hariduskeskuseks. Repsi sõnul on tasuta koolitoit üks 2006. aasta olulisemaid sotsiaalseid algatusi ning ta on lubanud jätkata pingutusi, et tasuta koolitoit jõuaks kõigisse omavalitsustesse.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus