Paunvere Väljanäitus ja Laat saab majanduskontaktide sõlmimise paigaks

Jõgeva maavalitsuse ja Palamuse vallavalitsuse ühisdelegatsiooni visiidil Leedus asuvasse sõprus- ja koostööpiirkonda Kaišiadoryse rajooni lepiti kokku sealsete ettevõtete osalemises tänavusel Palamuse laadal.

Palamuse vallavanema Urmas Asteli sõnul peetakse mõttekaks kutsuda laadale lisaks kultuuritegijatele ka valla ja maakonna sõpruspiirkondade ettevõtjaid. “Eesmärk on pakkuda neile  võimalust Jõgevamaa firmasid külastada, nende juhtidega kohtuda ning majandussidemeid luua. Meile on oodatud ettevõtted Leedust Kaišiadoryse ja ka Lätist Cesise rajoonist, kellega meil on samuti pikaajalised koostöösuhted.”

Astel märkis, et aidates  kaasa selliste kontaktide tekkimisele, saab omavalitsus anda oma panuse kohaliku ettevõtluse edendamiseks. “On oluline, et Palamusel toimuvale suursündmusele tuleksid ennekõike need Leedu ettevõtted, kes huvituvad eestimaisest toodangust ja teenustest,” ütles maavanem Viktor Svjatõšev, kes oli Kaišiadoryses viibinud Jõgeva maakonna ja Palamuse valla ühise delegatsiooni juht. “Ehk võiksid kohtumised ja võimalike koostöösidemete loomised välismaa firmadega toimuda päev enne Paunvere laata,” lisas ta.

“Ka Kaišiadoryses külastasime ennekõike ettevõtteid, kes huvituvad koostööpartnerite leidmisest Eestis. Nii käisime linnulihatooteid valmistavas firmas Kaišiadory Paukstas ja Gudobele leivatehases. Nende firmade kaup ongi juba Eesti turule jõudnud. Mõttevahetusel Kaišiadoryse ettevõtlus- ja arenduskeskuses oli põhiliselt kõne all turism,” rääkis delegatsiooni kuulunud Jõgeva maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik Vahur Kukk.

“Visiidil leppisime kokku, et erinevate eluvaldkondade esindajatel, ennekõike sotsiaaltöötajatel nii Jõgevamaalt kui ka Kaišiadorysest on võimalik külastada sõpruspiikondi ning omandada seal tööalaseid kogemusi,” lisas maavanem.

“Kaišiadoryse ja Jõgevamaa koostöösuhete arendamisele tuleb paljuski kasuks asjaolu, et mõlemad on ligi 33 000 elanikuga piirkonnad,” tõdes ta.

Jõgeva maavalitsuse ja Palamuse vallavalitsuse ühisdelegatsiooni võttis vastu Kaišiadoryse linnapea ja ühtlasi rajooni administratsiooni juht Romuldas Urmilevicius.

i

JAAN  LUKAS

blog comments powered by Disqus