Pauastveres valmib Põltsamaa piirkonna jäätmejaam

Jäätmejaama haldaja leidmiseks esitas Põltsamaa vald ettepaneku kuuele jäätmekäitlusega tegelevale firmale. Pakkumisele vastas kolm ? Ragn Sells AS, Väätsa Prügila AS ning Epler&Lorenz. Möödunud nädala esmaspäeval avati vallavalitsuses operaatorfirmade pakkumis-kutsedokumente. Kõigile kolmele firmale tehti seejärel ettepanek asuda läbirääkimistele. Selle tulemusena loodetakse leida sobivaim variant nii omavalitsustele, haldajale kui ka elanikele. Uusi pakkumisi oodatakse firmadelt 30. aprilliks, mida hinnatakse 2. mail. Eesmärgiks on sõlmida läbirääkimiste lõpliku tulemusena viieaastane jäätmejaama haldamise leping.

4P ühisettevõtmine

Jäätmejaama ehituseks eraldas 7 miljonit krooni Keskkonnainvesteeringute Keskus, millele lisasid omaosaluse omavalitsused ehk piirkonna 4P ? Põltsamaa linn ja vald ning Puurmani ja Pajusi vald.

Pauastvere külla 1,1-hektarilisele maatükile alustati jäätmejaama ehitamist möödunud sügisel. Asukoht nii Tallinna-Tartu kui ka Põltsamaa-Jõgeva maantee ääres tundus igati soodne. Et maa-ala kuulus riigi omandisse, ei tekitanud selle kasutuselevõtmine samuti probleeme. 28. septembril sõlmiti ehitamiseks leping ASiga KPK Teedeehitus Tallinnast, kes võitis väljakuulutatud riigihankepakkumise. Pakkumise summaks oli 7,3 miljonit krooni, mis oli pakkumisel osalenud kolme firma omast kõige odavam. Eeltöödena olid valminud detailplaneering ja ehitusprojekt. Hinnangulisteks kuludeks arvestati maa-ala ettevalmistust, kasvukihi eemaldamist, täitepinnast, kuivendust, vee- ja kanalisatsioonitorustiku paigaldamist, samuti planeeriti tulevasele jäätmejaamale ehitada teenindushoone, autoplatvorm, kaal, piirdeaed, väravad, rajada välisvalgustus ning kogu ala asfalteerida. Tööde valmimise lõplikuks tähtajaks määrati 31. mai 2007, mis nüüdseks on muutunud ka igati reaalseks. Tööd saab uues jäätmejaamas alustada pärast jäätmeloa saamist juunikuust alates.

Otsitakse sobivaimat lahendust

Läbirääkimistel kolme firmaga saavad lõpptulemusena hindamise ja valiku aluseks teenused ja summa, mida neljalt omavalitsuselt küsitakse. Loodetakse jõuda optimaalsele lahendusele, mis kõikidele osapooltele ka sobiks. Arvesse tuleks võtta, et omavalitsustel ei käiks üle jõu haldajale makstav summa seadusega ette nähtud eraisikute ohtlike jäätmete vastuvõtu eest ning kokkulepitav osa halduskuludest. Samuti peaks haldajal olema huvi lepingu sõlmimiseks ja kindlustunnet võimaliku riski võtmiseks. Muidugi pole vähem oluline seegi, et teenuste hinnad ning jäätmete vastuvõtu hinnakiri oleks elanikele vastuvõetav.

Kõigi kolme firma esitatud pakkumised olid põhjalikud ja arusaadavad ning samuti olid esitatud vastavad kavad jäätmete käitlemise kohta. Sobivaim variant selgub siiski läbirääkimiste käigus.

Tulevase haldaja ülesandeks on erinevat liiki jäätmete vastuvõtmise korraldamine elanikelt, sealhulgas ka komposteerimiseks sobivad biolagunevad jäätmed. Haldaja kohustuseks on paigaldada jäätmejaama territooriumile kõikidele nõuetele vastavad märgistatud konteinerid, sõlmida kokkuleppeid organisatsioonidega jne.

Jäätmeid hakatakse elanikelt ja ettevõtetelt vastu võtma vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Tasuta on tootjavastutusega jäätmete nagu vanapaber ja papp, pakendijäätmed, elektroonika, rehvid jm vastuvõtmine. Eraisikute ohtlike jäätmete eest maksab vastav omavalitsus.

Viieaastane haldamise leping kujutab ilmselt raamlepingut, mis eeldatavasti fikseeritakse ja vaadatakse üle igal aastal.

Praegu aga näitavad kõik märgid, et juunikuust alates pole Põltsamaa ümbruskonna elanikel ja firmadel enam vaja jäätmeid kaugele vedada, sest see kõik on ära korraldatud omakandis Pauastveres.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus