Patsiendi õigused ja kohustused arstiabi saamisel

Iga arsti poole pöörduja peab teadma oma õigusi ja kohustusi.

Perearsti juurde pöördujalt visiiditasu küsida ei tohi, küll aga võib perearst tasu nõuda koduvisiidi, eriarstiabiasutus aga ambulatoorse visiidi eest ja see summa on maksimaalselt 3,20 eurot.

Erandid on veel järgmised: perearst ja eriarstiabiasutus ei või nõuda visiiditasu rasedalt alates 12. rasedusnädalast ja alla kaheaastasele lapsele osutatava tervishoiuteenuse eest. Tihti küsitakse, kas visiiditasu võib võtta traumapunktis osutatud teenuste eest. Seda võib seaduse järgi teha, välja arvatud juhul, kui patsient paigutatakse vahetult pärast seda haiglaravile. 

Kui selgub, et arstiga kokku lepitud vastuvõtule ei ole mingil põhjusel võimalik minna, tuleks sellest arsti teavitada. Kui jätta tulekust teatamata või teatada sellest hiljem kui 24 tundi enne vastuvõtuaega, tuleb raviasutuse nõudel maksta järgmise visiidi eest juba kahekordset tasu.    

Haigekassa soovitab visiiditasu ja muude tasude puhul võtta raviasutuselt maksmise kohta kviitung. Patsient peaks muude tasude korral alati täpsustama, mille eest ta maksab.  Üldreegel on, et haigekassalepingu olemasolul ei pea kindlustatu peale visiiditasu enam midagi juurde maksma. Näiteks Tartu linnas asuvasse  erakliinikusse Elite ambulatoorselt günekoloogi vastuvõtule pöördudes ei pea haigekassa kindlustatu  peale visiiditasu enam millegi eest maksma.

Eriarsti vastuvõtule pöördumiseks on reeglina vajalik perearsti või teise eriarsti saatekiri.  Kui pöörduda ilma saatekirjata, ei tasu haigekassa osutatud raviteenuste eest ja selle eest peab tasuma patsient ise. Erandina maksab haigekassa ravi eest ka juhul, kui ta pöördub saatekirjata arsti poole  seoses traumaga, kroonilise haigusega, tuberkuloosiga, silmahaigusega, naha- või suguhaigusega või juhul, kui patsiendile osutatakse günekoloogilist või psühhiaatrilist abi. Kroonilise haiguse tunnustena sätestab seadus patsiendi pideva jälgimise vajaduse ja ravi korrigeerimise vajaduse eriarsti poolt.

Haigekassa tasub alla 19-aastaste isikutele osutatud hambaraviteenuse eest. 19-aastased ja vanemad peavad hambaravi eest tasuma ise. Kui pöörduda lapsega hambaarsti poole, tuleks jälgida, kas teenuse osutajal on haigekassaga sõlmitud  leping, kuna haigekassa tasub ravi eest ka siin ainult lepingu olemasolul.

Haigla võib küsida patsiendilt voodipäevatasu maksimaalselt kümne päeva eest ühe haigusjuhtumi kohta ja 1,6 eurot ühe päeva eest. Tasu ei või nõuda intensiivravi aja eest, raseduse või sünnitusega seotud ja alaealise haiglaravi eest.

Patsiendilt võib küsida ka suuremat tasu, kui haigla tingimused on paremad tavatingimustest, kuid patsiendile peab alati jääma võimalus valida tavatingimustega palat ja lisatasu mitte maksta.

Raviasutus võib küsida mõistlikku tasu tema poolt väljastatava dokumendi eest.  Seejuures ei tohi tasu küsida dokumendi eest, mis väljastatakse haigekassale, õiguskaitseorganile, ühe raviasutuse poolt teisele, töövõimetusekspertiisiks, puude raskusastme määramiseks või muudel seadusega ette nähtud juhtudel.

Kui dokument väljastatakse alaealise patsiendi kohta, ei või tasu suurus ületada dokumendi väljastamisele tehtud keskmisi kulutusi.

i

MARTIN PÄRN, Eesti Haigekassa Tartu osakonna jurist

blog comments powered by Disqus