Pärimusfestival tõi Mustveesse vanausuliste kultuurikollektiivid

Rahvusvahelise vanausuliste pärimusmuusikafestivali “Peipus“ raames sai pühapäeval Mustvee kultuurikeskuses kuulata vaimuliku muusika kontserti.

Kontserdi avas Vanapomooride-feodossejevlaste koor, mille lauljad elavad nii Moskvas kui ka Kaasanis. Vanausuliste noortekoor “Voskresenie“ oli aga festivalile saabunud Lätist Daugavpilsist. Koori  juhatas Daugavpilsi Jodo-Miljutkini vanausu koguduse vaimulik isa Joann Zhilko.

Silmapaistvalt mõjuvõimsa häälega laulis Siberi Vanausuliste koguduste meeskoor, milles on liikmeid nii Novosibirskist, Tomskist kui ka Barnaulist.

“Me esineme Eestis esimest korda ja laulame nagu meie kauged esivanemad. Igati sümpaatsed muljed on ka vaiksest ja kaunist Mustveest, kus jõudsime jalutada ka Peipsi järve kaldal,” rääkis Siberi vanausuliste koori juht Aleksandr Jemeljanov.

“Siberi meeskoori esinemine jättis tõeliselt võimsa mulje ja sellest koorist hõngus tugevat emotsionaalset aurat. Vanausuliste muusika on kogu maailmas ainulaadne religioosne ja kultuuriline pärand, mille hoidmisele peaksime ühiselt kaasa aitama,” märkis Mustvee ekslinnapea Mati Kepp.

Kontserdi teises osas võis kaasa elada folkloorikavale “Pulmad Pokrovka külas”, mille esitas samanimelises Moldova külas tegutsev vene vanausuliste folklooriansambel.

Kultuurikollektiivide esinemist kommenteeris festivali konsultant Nikolai Denisov Moskvast.  

Festivali  kunstilise juhi Zemfira Lampmanni sõnul esitasid  koorid laule, millest mitmed  pärinevad juba 17. sajandist. “Olles esimesed vene dissidendid, põgenesid tänaste vanausuliste eelkäijad  Venemaa äärealadele ja ka üle piiri Euroopasse, Aasiasse ja Ameerikasse. Mõistagi jätsid nende elulaadi jälje erinevad rahvad ja kultuurid, mille keskel sajandeid elada tuli, kuid ennekõike domineerivad vanausuliste tõekspidamises keskaja inimese maailmakäsitlus ja kultuuritraditsioonid. Näiteks kõlab kirikulaulus algupärane ühehäälsus. Elav laulupraktika lubas vanausulistel alles hoida ka palvete laulva deklameerimise.”

Zemfira Lampmann märkis, et vanausulistest  koorilauljaid iseloomustab tugev esinemishuvi ja soov üksteisega suhelda. “Seepärast tullakse festivalile ka paikadest, mis Eestist piisavalt kaugele jäävad.”

Esmaspäeval jätkus pärimuskultuuri festival Tallinnas kunstiakadeemias, kus peeti ka seminar vanavene käsikirjade ja trükiraamatute restaureerimisest. Seminari viis läbi restauraator, kunstnik ja kalligraaf Feodossi Travin Moskvast, kes rääkis ka Peipsi äärsete vanausuliste raamatukultuurist. Festival lõpeb täna galakontserdiga Vene Teatris.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus