Pärimuse kandjad oleme me ise

Konverentsi külalisteks olid Eesti Kontserdi pärimuskultuuri edendajad Annika Viibus, Henri Ütt ja Kardo Ojassalu, kes käsitlesid folkloorse tantsu teemat. Huvi selle vastu tingis asjaolu, et meie koolil on imeline C-segarühm (juhendaja Merleen Läänemägi), kes on sel õppeaastal ilmestanud enamikku kooli üritusi ja esinenud väljaspool kooligi. Nii kasutasid ka meie külalisesinejad oma ettekande ilmestamiseks kooli rahvatantsurühma ja publikut. Tantsu õnnestus kaasata ka maavanem Aivar Kokk.

Konverentsi teine pool oli pühendatud õpilasuurimustele ja omaloomingukonkursile “Kalevipoeg Jõgevamaal” Uurimistööd kandsid ette XI-XII klasside õpilased, seekord küll vaid Jõgeva Ühisgümnaasiumist. Sügisel alustati uurimuste kirjutamist mujalgi ja saadi mõni valmiski, aga mitte Tartu Ülikooli korraldatava eesti keele ja kirjanduse olümpiaadile saatmise väärilises vormis. Nimetatud tõik annab tunnistust koolitöö pingelisusest: lihtsalt uurimistöö jõuab kuidagi muu õppimise kõrvalt valmis teha, aga selle olümpiaadiküpseks kirjutamine nõuab tõelist eneseületamist. Samas on olümpiaaditöö kirjutamine ülimalt arendav ja väga hea ettevalmistus ülikooliõpinguteks.

Kuna eelmisel aastal maakondlikku konverentsi ei toimunud, esitasid oma töid ka mullused maakonna tublimad. Peamiseks teemaks esitletud töödes oli pärimuse, kultuuri, traditsioonide ja keele kui kultuuri ja pärimuse kandja väärtustamine.

Pärimus ja kool

XIIb klassi õpilane Õnnela Skobiej tõdes oma uurimistöös ?Pärimus ja kool: tähtpäevad/ koolitraditsioonid erinevatel aegadel?, et ehkki Jõgeva Ühisgümnaasium on vaid 22-aastane, on koolis sügavalt juurdunud traditsioone. Kindel on üks: see kool on pärimuse kandja. Nii leidsid küsitlusele vastanud oma kooli gümnasistid. Samas on kool arenev, sest ka meie muudame mõningaid oma traditsioone pidevalt. Ehk on nii ka meie konverentsiga. Võimalik, et muudame selle linnaelanikele avatumaks, hakates seda tulevikus korraldama Betti Alveri muuseumis.

XIb klassi õpilase Kristjan Lille teemaks oli “Meie ja nende erinevad minad (grupiidentiteet)”. Töö oli köitev, kuna noorte inimeste jaoks on oluline erinevatesse gruppidesse kuulumine ja neis gruppides toimuv.

XIa klassi õpilane Lilian Kokk käsitles oma töös meie linna ühe suurkuju ? õpetaja Kaarel Tetsmanni elu- ja arengulugu. Korraldajatele ja kohalolijate suureks rõõmuks oli kohal ka härra Tetsmann koos abikaasaga.

Kadi Pint XIIb klassist esines uurimistööga “Õigekeelsusnormingutesse suhtumine Internetifoorumites?. Rõõm on teada, et noored ei ole keelerisustajad, vaid pigem väärtustavad keelepärimust. Iga elujõus keel aga peabki muutuma, see on arengu näitaja.

Janar Kriiska XIIb klassist esines teemal “Spordiajakirjandus ja selle keeleline eripära?. Kõlama jäi mõte, et spordiajakirjandus on emotsionaalne tekst, mis eriti noori keelekasutajaid-spordihuvilisi väga mõjutab. Järelikult on see eriti tundlik valdkond. Võlus noore uurija optimism, et meie keel areneb ja emakeelel on veel pikk iga.

Kalevipoeg Jõgevamaal

Konverentsi lõpus tehti kokkuvõte omaloomingukonkursist “Kalevipoeg Jõgevamaal?. Konkursi idee autoriks on Torma vallavanem Riina Kull. Paremad kirjutajad ja nende juhendajad said igati väärikad preemiad (esikohale tulnu näiteks 1000-kroonise raamatupoe kinkekaardi).

V-VI kl: 1.Teivi Ingel (Mustvee G, juh Aale Sildaru), 2. Pille-Riin Piho (Põltsamaa ÜG, Külli Kalvist), 3. Alex Dengo (Jõgeva ÜG, Inga Reinumägi).

VII-IX kl: 1. Mart Sildnik (Jõgeva ÜG; I. Reinumägi), 2. Villem Kraaner (Jõgeva ÜG, I. Reinumägi), 3. Kertu Kasemägi (Pala PK, Leili Lind).

X-XII kl: 1. Maria Orb (Jõgeva ÜG, I. Reinumägi), 2. Silver Piir (Jõgeva ÜG, Tiia Malm), 3. Mari-Triin Lõoke (Jõgeva G, Anneli Jäme).

Luule eripreemia: Kristi Välbe (Laiuse PK, Silvia Sööt) ja Mikk Tutt (Sadala PK, Hilja Tomson).

Proosa eripreemia: Liina Tamm (Jõgeva G, Maimu Valdmann), Priit Pint (Mustvee G, Heidi Aruväli), Jorma Pärn (Mustvee G, Ade-Liis Soosaar).

 Iga vanuserühma parimad ja luule eripreemia saanud Kristi Välbe kandsid oma töö ka ette.

Konverentsi eesmärgiks oli suunata õpilasi väärtustama pärimuskultuuri ning aidata neid selle omaksvõtmisel ja edasiarendamisel. Samuti on meie konverentsid jätkuvalt olulised eesti keele ja kirjanduse olümpiaadil osalemise järjepidevuse säilitamisel maakonna õpilaste hulgas. Konverentsil esinemise, slaidiprogrammi koostamise ja ettekandes kasutamise oskusedki kuluvad edaspidi marjaks ära.

Täname õpetajaid Helge Maripuud, Tiia Malmi ja Inga Reinumäge, kes konverentsi korraldasid, samuti korraldustoimkonnas kaasa löönuid, esinejaid, muid abilisi ning toetajaid: Jõgeva Omavalitsuste Liitu, Jõgeva valla- ja linnavalitsust, Eesti Kultuurkapitali ja selle Jõgevamaa ekspertgruppi ning Jõgevamaa Tootjate Liitu.

Konverentsi n-ö sissejuhatusena käisid rahvaluuleolümpiaadil hästi esinenud õpilased, nende juhendajad ning konverentsi korraldajad 31. märtsil preemiareisil Tallinna Linnateatris, kus vaatasime lavastust “Birdy?. See oli nimetatud seltskonnale igati kohane, kuna käsitles samuti iseolemise küsimust. Etendust läbis küsimus: kuidas jõuda iseendale hästi lähedale, sest vaid nii on võimalik teha õigemast õigemaid otsuseid. 

HANDRO OSILA,
KADI PINT
Jõgeva Ühisgümnaasiumi abituriendid

blog comments powered by Disqus