Parimaks kodanikuühenduseks tunnistati Assikvere Haridusselts

Maakonna parimaks kodanikeühenduseks tunnistati Assikvere Haridusselts, kus väärtustatakse kohalikku kultuuripärandit, kaitstakse kohalike elanike huve ja pakutakse neile ka meelelahutust.


Assikvere Haridusseltsil on 29 liiget, tegutsetud on 23 aastat. Selts on tutvustanud luulepäevade kaudu Anna Haava loomingulist ja eluloolist pärandit. Aastast 1999 töötab seltsi juures rahvatantsuring, 2009. aastast Assikvere külateater.  Luulepäevadel on osalenud õpilased Jõgevamaalt, Tartumaalt ja viimasel korral tuldi ka Türilt. Aasta-aastalt on osalejate arv kasvanud.

Assikvere Haridusselts on juba ligi kümme aastat korraldanud folklooripäeva, mille sisuks on olnud rahvatantsud, Kodavere keeles vested. Viimaseid on ka lavastatud. Folklooripäeval on esinemas käinud rahvatantsurühmi nii lähemalt kui kaugemalt, on  läbi viidud käsitöökursusi. Assikvere külateater on toonud lavale mitmeid näitemänge. Esinemas on käidud Kuhjaveres, naabervaldades, Tartumaal.

Haridusseltsi tunnustuse võttis vastu Helgi Vaga, kes kinnitas, et kõige tähtsam on koostöö, üksteist toetades saab palju tehtud. 

Euroopa meid ei hirmuta

Sadala Hoolekande Ühingus moodustasid meeskonna 17 piirkonna noort vanuses 15-28, projektijuhiks Liisa Katt ja mentoriks Valdi Reinas. Projekti käigus uuriti EL liikmesriikide ajalugu ja nendega seotud fakte. Sadalas valmis tore ja pilkupüüdev suunaviit, mis näitab, kui palju on siit maad Euroopa Liidu riikide pealinnadeni. Tänavu mais avati Hernehirmutiste teemapark, kus iga kuju esindas üht liikmesriiki. Teemapargi avamisel korraldatud  orienteerumismängus oli osalejaid üle saja. Külaelanike hinnangul käis pargis tänavu üle 2 000 inimese. Projekti juures on oluline just kohalike noorte koostöö ja aktiivsus, eriti sellise vanusrühma noorte, keda noortekeskused ei suuda tavaliselt enam oma töösse kaasata.

Projekti on plaanis jätkata uute kujudega, vastav rahastustaotlus on Torma valda esitatud.

Taastab vanu hooneid

Lembit Paal on nii Pajusi vallas kui ka Jõgevamaal ja kaugemalgi tuntud inimene. Ta on  Pajusi ABFi ja osaühingu Paalakalda juht, kogemustega põllumees, rahvamuusik, hobusekasvatuse ja ratsasõidu populariseerija, vanavarakoguja ning -taastaja. Lembit Paal on üks Pajusi Küla Seltsi loojatest, seltsi juhatuse liige selle algusest peale ning aktiivne kaasalööja seltsi tegemistes.

Lembit Paali eestvedamisel on taastatud ja taastatakse vanu hooneid Pajusi külas. Tänavu juulis avati lõõtspillikontserdiga sealne ait-kuivati, mille taastamistööd kestsid kolm aastat. Juulis peeti Loopre-Lepiku ratsatalus, kus asub Lembit Paali eestvedamisel rajatud ratsamaneež, Eesti Hobusekasvatajate Seltsi karikavõistluste 2. etapp. Ka see üritus sai Pajusi kandis teoks just tänu Lembit Paali tegutsemisele.

Juba viis aastat on tema eestvedamisel Loopre-Lepikul  korraldatud rehepeksupäeva, kus huvilistele tutvustatakse endisaegseid viljapeksumasinaid vahetus tööprotsessis.  Lisaks saab seal tutvuda vanade taastatud traktoritega ning maitsta kohalikku toitu.

Lembit Paal tunnistas, et kõike on tehtud ühiselt ning tema on olnud pigem algataja ja protsesside käivitaja.

Lööb meeleldi kaasa

Reet Alev on alati valmis nii nõu kui jõuga aitama kodanikeühenduste projekte ellu viia. Lisaks leiab ta alati aega sündmustele kohale tulla ning tihti on ta ise tulnud käsitöö töötuba juhendama. Väga tegus, abivalimis ja toetav inimene.

Anti välja tänukirjad kõigile nominentidele, kes esitati “Parima kodanikuühiskonna toetaja” kategooriasse. Žürii pidas oluliseks esile tuua neid isikuid, äriühinguid ja kohalikke omavalitsusi, kellele kodanikeühenduste tegemised korda lähevad, kes aitavad kogukonda rahaliselt või mingil muul moel.  

Firma Rauduks on aastaid toetanud  mitmeid Torma valla  kultuuri- ja spordisündmusi. Tänavu on firma peasponsoriks meie maakonna edukaimale korvpallimeeskonnale SK Torma Sport, kes tuli kevadel võitjaks Eesti meistrivõistluste II liiga mängudel ja osaleb sügisest I liigas. Torma spordihoone akende metallist päikesekatted värvis ja paigaldas firma omal kulul. Nii Torma põhikooli õpilased kui täiskasvanute korv- ja võrkpallurite võistkonnad on saanud käia mitmetel võistlustel firma bussiga. SK Torma Sport võrkpallinaiskond saab uued mänguvormid just firma Rauduks kaasabil ja Lullikatku külas sai Torma staadioniga piirnev teeäär korda selle firma ja külaelanike koostöös.

Jõgeva Lions-klubi on Jõgeva piirkonna lastele rajanud aiaga piiratud mänguväljaku, on aidanud Jõgeva Perekeskusel koguda raha lasteürituste läbiviimiseks. On korraldatud koristustalguid ning alati vajadusel nõu ja jõuga appi tuldud.

Pala vallavalitsus toetab nii rahaliselt kui moraalselt kõikide mittetulundusühingute, seltside ja seltsingute ettevõtmisi ja projekte. Ka tänavu toimunud suurüritustele (Kodavere murdekonverents, murdelaager, pillipidu, tantsupäev jne) on vald alati õla alla pannud.  

Aivar Kokk on alates 2013. aastast läbi Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse toetanud Jõgevamaa külades elluviidavaid projekte. Tema eestvedamisel on korraldatud heategevuslikke kontserte, toetatud Jõgevamaa uisutajaid ja teisi noorsportlasi. Aivaril on ikka ideid, kuidas maakonda paremini pildile tuua, ta on nii ettevõtjana kui poliitikuna  leidnud raha maakonna projektide toetamiseks.

Torma vald toetab oma piirkonna kodanikeühendusi, korraldades regulaarselt ümarlaudu rõõmude ja murede lahtirääkimiseks ja tegevuste tutvustamiseks. Lisaks toetab vald oma kodanike osalemist organisatsioonides ning on ka ise piirkonna arendustegevustes aktiivne osaleja ja kaasarääkija.

Sädeinimene on Evi Rohtla

Kodukandi Jõgevamaa Ühendus nimetas tänavuseks sädeinimeseks Evi Rohtla. Ühenduse juht Liia Lust ütles teda iseloomustades, et Evi on kuldsete käte ja kuldse südamega naine, kes on olemas ning valmis iga kell aitama ja toetama. Põltsamaa valla esindajana tunnistas Lust, et Adavere kandil on vedanud, et seal tegutseb just Evi Rohtla, kes lööb kaasa nii 4H tegemistes kui ka Kodukandi liikumises.

Evi Rohtla töötab Adaveres juba kümnendat aastat. Jõgevamaa 4H piirkond sai kolmapäeval 20 aastaseks. Tegemist on ainsa piirkonnaga, mis nii pikka aega  järjest ühe juhi käe all on tegutsenud. Ka reede õhtul peeti Põltsamaal noortelaagrit, kus muu hulgas arutleti ka Eesti tuleviku üle.

Jõgevamaa 2015. aasta paremad kodanikeühendused ja toetajad

*Parim kodanikeühendus Assikvere Haridusselts

*Atraktiivseim kodanikeühenduste projekt “Euroopa ei hirmuta” Sadala Hoolekande Ühingult

*Aasta kodanik Lembit Paal

*Parim kodanikuühiskonna toetaja Reet Alev ja Pajusi vallavalitsus

Nominendid kategoorias Parim kodanikuühiskonna toetaja:

*Osaühing Rauduks

*Jõgeva Lions-klubi

*Pala vallavalitsus

*Aivar Kokk

*Torma vald

Kodukandi Jõgevamaa Ühendus tunnustas

*Sädeinimene 2015 Evi Rohtla

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus