Parim ideekavand valitud

Parimaks tunnistas kuueliikmeline komisjon, millesse kuulusid Palamuse vallavanem Urmas Astel, vallavolikogu esimees Toomas Tuula, Palamuse vallavalitsuse ehitusspetsialist Andres Haagen, Jõgeva valla ehitusspetsialist Aavo Välba, Jõgeva linnaarhitekt Anne Örd ja ehitusinsenerist Jõgeva maavanem Aivar Kokk, märgusõna ?Kolmveerand kolm? all esitatud eskiisprojekti. Teise ja kolmanda koha pälvisid märgusõnade ?Valgusele? ja ?Nõlvak? all esitatud tööd. Esimese, teise ja kolmanda koha preemiasummad on vastavalt 60 000, 40 000 ja 20 000 krooni.

Konkursikomisjoni üleeilne töökoosolek kujunes üllatavalt vaidlusvaeseks: kuuest otstustajast viis pidasid parimaks märgusõna ?Kolmveerand kolm? all esitatud ideekavandit. Märgusõna on viide hoone kolmveerandringi kujulisele põhiplaanile.

?Küsisin enne koosolekut ka vallavalitsuse töötajate arvamust,? ütles Palamuse vallavanem Urmas Astel. ?Nemadki pidasid parimaks just seda kavandit, sest nende meelest võimaldab sellise põhiplaaniga hoone neil oma tööd kõige paremini korraldada.?

Ka rahvahääletuse tulemustega ei läinud komisjoni otsus kuigivõrd vastuollu. Enam kui kahe nädala jooksul oli huvilistel nimelt võimalik Palamuse rahvamajas neljateistkümne ideekavandiga tutvuda ja nende hulgast oma lemmik valida. Kõige enam, 25,9 protsenti hääli kogus küll ?Valgusele?, kuid ?Kolmveerand kolm? oli 21,7 protsendiga kohe teine.

Saviseinad ja murukatus

??Valgusele? oli tegelikult tõepoolest korrektseim töö, aga samas puudus selles see ?säde?, mis hoone tõesti atraktiivseks muudaks,? ütles komisjoni ainus arhitektist liige Anne Örd. ?Hoone asendiplaani poolestki oli ?Kolmveerand kolm? ?Valgusest? parem.?

Viimase väitega oli nõus ka Andres Haagen, kes muidu ainsa komisjoniliikmena just ?Valgust? parimaks pidas.

?Uus vallamaja on plaanis ehitada gümnaasiumi lähedale Palamuse-Kaarepere tee äärde,? ütles Andres Haagen. ??Kolmveerand kolme? autor on sissesõidu vallamaja parklasse planeerinud gümnaasiumi poolt. See lahendus võimaldab erinevalt paljudest teistest pakututest jätta läbi kaevamata teeäärse kena nõlvaku. Ka on ?Kolmveerand kolme? autor planeerinud otstarbeka kõnnitee, mis vallamaja ja aleviku südant ühendab. ?Valgusele? autori arvates võiksid inimesed seevastu jalgsi Kaarepere poole vudida, aga Palamuse aleviku keskele poleks neil nagu üldse asja.?

Samas kahtles Andres Haagen konkursi võitja mõnede ideede, nagu näiteks vallamajale saviseinte ja murukatuse ehitamise otstarbekuses.

Üle ootuste osavõturohke

Anne Ördi arvates kujunes konkurss üle ootuste osavõturohkeks.

?Arvestades seda, et arhitektidel on praegu väga palju tööd ning et auhinnasummad ei ole teab kui suured, eeldasin, et kolm tööd ehk tuleb,? tunnistas Anne Örd. ?Usun, et neljateistkümne üritaja hulgas on palju noori arhitekte, kes nägid Palamuse vallamaja ideekonkursis võimalust endale nime teha: vallamaju pole taasiseseisvunud Eestis vist veel ehitatudki ja kes sellise tellimuse saab, selle maine tõuseb kõvasti. Mis aga Palamuse alevikku puutub, siis see muutub uue vallamaja valmides kindlasti veelgi atraktiivsemaks.?

Niisiis, paremate tööde autorid tehakse teatavaks 3. aprillil kell 15 Palamuse rahvamajas toimuval avalikul koosolekul, kuhu võitja loodetavasti ka kohale tuleb. Kui märgusõna ?Kolmveerand kolm? all esinenuga kõiges kaubale saadakse, sõlmitakse temaga projekteerimisleping. Konkursile esitatud dokumentides on autor igatahes pakkunud, et teeb projekti (konkursile esitatu on ju üksnes ideekavand!) valmis 1, 058 miljoni krooni eest ja 19. novembriks. Kui projekt valmis, tuleb hakata otsima ehitajat. Ja mõistagi ka ehitusraha.

?Väikest toetust loodame saada ka riigilt ? põhjusel, et nõukogude-aegse külanõukogu hoone läks omanikule tagasi. Suurem osa rahast tuleb aga leida vallal endal,? ütles Urmas Astel.

Praegune vallamaja, milles tsaariajal oln olnud hobusetall ning hiljem kooli internaat ja õpetajate korterid, on kitsas ja kehvas seisus ning selle asemel uue ehitamine pole vallarahva hulgas suuremat vastuseisu leidnud. Küll aga puhkes Palamuse vallalehes hiljuti poleemika uue vallamaja asukoha suhtes: mõned vallakodanikud leidsid nimelt, et see peaks aleviku südamele lähemal paiknema. Paraku polnud vallavanema sõnul aleviku kespaigas ehitamiseks sobivaid vabu või mõistliku hinnaga maatükke enam võtta. Ka on ainulaadse lahendusega uus vallamaja Kaarepere tee ääres seistes Palamuse alevikule heaks visiitkaardiks.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus