Pargi tänava üllatused

Tänasest lehest saame lugeda, et remonditud Pargi tänaval on kõik nii nagu peab ja projektis nõutud. Et mahasõitude juures ulatuvad äärekivid neli sentimeetrit kõrgemale sõiduteest ja jalgteega ristumisel kaks sentimeetrit kõrgemale. No hüva. Aga küsida sellist projekti projekteerijalt?


Mahasõidud hoovidesse on meil ainult autodele. Kes see ikka jala koju läheb või jalgrattaga sõidab. Või veel vähem rulaatorit kasutab. Eksju! Et üle tee tuleb minna sealt, kus on ülekäigurada. Põhimõtteliselt ka õige. Aga mitu ülekäigurada meil sel tänaval ongi? Väike linn, vähene liiklus, olematu laiusega tänav, aga selleks, et üle tänava saada, tuleb teha võimas ring. Mängin mõttega, et võib-olla on see üks Jõgeva terviseedenduse projektidest. Teades tegijaid ei jätku seda mõtet kauaks.
Nagu kiusuks asub just selle tänava kõrval, aadressi järgi küll teise tänavas, sotsiaalkindlustusameti Jõgeva klienditeenindus, samas majas on ka Jõgevamaa puuetega inimeste koda, kuhu on tunduvalt sagedamini asja vähenenud liikumisvõimega kaaskodanikel.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus