Pargi 16 rahvas solgihaisust pääsenud

Solgiprobleem oli mäletatavasti tingitud sellest, et maja heitveed olid juhitud linna kanalisatsiooni läbi ligemale nelikümmend aastat tagasi rajatud kogumiskaevude ehk septikute ning et üks aastakümnete jooksul paksu kõntsa täis kogunenud septikutest takistas reovee äravoolu. Sellest tingituna tekkisid majasisese solgitorustiku ummistused ning nende kõrvaldamiseks tuli solk keldrisse lasta ning siis sealt koristada.

Kuigi kõne all oli ka reovee kanalisatsiooni juhtimine läbi naaberkrundil asuva septiku, valiti lõpuks siiski keerulisem, aga parem variant ning ühendati maja kanalisatsioon otse linna ühiskanalisatsiooni peatrassiga.

“Otseühenduse variant pole mitte ainult mõistlikum, vaid ka keskkonnasõbralikum ja ohutum: nüüd ei reosta septik pinnast ega ole ka ohtu, et keegi septikul kaane pealt kisub ja sinna sisse kukub,” ütles kõnealust maja haldava ASi Jõgeva Elamu juhataja Roman Babt?enko.

Probleem leidis tema sõnul kiire lahenduse tänu sellele, et majaelanikud olid kanalisatsiooni otseühenduse rajamiseks nõus oma raha välja käima ning et ka linnavalitsus ettevõtmist rahaliselt toetas.

“Oleme linnavalitsusele kompromissivalmiduse eest väga tänulikud,” ütles Babt?enko. “Õnneks toetas ettevõtmist ka ilmataat, kes ei saatnud tõsisemat külma kaela enne, kui toru maas.”

Nüüd võivad Pargi 16 elanikud lähenevate jõulupühade ajal segamatult verivorsti- ja piparkoogilõhna nautida.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus