Parematele õpetajatele jagati tunnustust

Kolmapäeva hommikul tunnustasid maavalitsus ja omavalitsusliit maakonna paremaid õpetajaid.

Aasta klassijuhatajaks tunnistatud Jõgeva põhikooli õpetaja Tiiu Õunap tiivustab oma õpilasi püüdlema parima poole ja oskab luua oma klassi laste ja nende peredega sooja ning usaldusliku sideme, seisis komisjoni otsuses.

Aasta klassiõpetaja tiitliga pärjatud Külli Kalvist Põltsamaa ühisgümnaasiumist on innovaatiline õpetaja, kes vaimustub digimaailma võimalustest ja kasutamisest õpilaste arendamisel. Tema õpilased saavutavad häid tulemusi nii kaunites kunstides kui ka IKT vahendite kasutamises. Õpetajana on Külli Kalvist enesekindel, sest teab, mida, kuidas ja miks.

Kõik on suutelised arenema

Sama tiitliga autasustatud LindaTross Jõgeva põhikoolist on kõrge erialase ettevalmistusega, väljakujunenud tööstiiliga õpetaja, kes on põhjaliku ja süsteemse tööga  saavutanud märkimisväärseid tulemusi nii võimekate kui ka vähem võimekate õpilastega. Ta töötab põhimõtete järgi, et iga lapsega peab olema aega tegeleda ja kõik on suutelised vastavalt oma võimetele arenema.

Aasta põhikooliõpetaja tiitliga tunnustati Meeli Nõmmet Põltsamaa ühisgümnaasiumist. Tema

on õpetaja, kes on pühendunud õpilaste muusikalisele arendamisele läbi õppetöö ning tunnivälise tegevuse. Ta seab muusikas kõrged eesmärgid ning selle tulemusena saavutavad tema juhendatud solistid, ansamblid ja koorid häid tulemusi.

Aasta gümnaasiumiõpetajaks pärjati seekord Kaja Linde Põltsamaa ühisgümnaasiumist. Tema

tegevus on muutnud loodusainete õppimise koolis populaarseks: toimuvad loodusnädalad, õpilased osalevad aktiivselt õpikodade töös, aineviktoriinidel ja olümpiaadidel.

Aino Mölder on kutsehariduse hing, kes kannab endas kõige kõrgemaid õpetajale omaseid tõekspidamisi ning tänu kelle tööle on Eesti rikkam väärt metsameeste, maastikuehitajate ja loodusretkejuhtide poolest.

Tabivere gümnaasiumi juhina on Piret Siivelt teinud kolme aasta jooksul järjepidevat tööd, alustades kooli väärtuskasvatuse kava väljatöötamise, tegevuste elluviimisega ja lõpetades sellega, et kool pälvis tiitli “Väärtuskasvatusekool 2013”.

Õpetajad koolitööks valmis

Tunnustus jagatud, küsis maavanem Viktor Svjatõšev kõikidelt saalisolijatelt, kas nad kõik on valmis 1. septembril kooli minema. Saalist vastati “jaa”.

“Meil kõigil on elu jooksul olnud suuri ja väikesi unistusi. Samuti on unistused meie lastel. Nende unistused on suured ja ilusad. Et need täide läheksid, on vaja lapsevanemate ja õpetajate tuge, kes aitaksid lapsel omandada teadmisi ning juhtida noori selles suunas, kuhu nad ise püüavad sirguda. Jõudu õpetajatele, kes oleksid lastele toeks ja aitaksid kaasa nende unistuste elluviimisel, siis on kõik osapooled õnnelikud ja rahul.” Maavanem tänas tublisid õpetajaid, kes on laste jaoks alati olemas.

Omavalitsusliidu juhatuse esimees, Jõgeva vallavanem Enn Kurg tunnistas, et mingil eluetapil oli temagi koolis nii õpetaja kui koolijuhina. “See oli ilus aeg minu elus. Kui võimalus on, tahaksin kooli tagasi minna,” ütles Kurg.

Omavalitsusliidu juht soovis õpetajatele uueks õppeaastaks loomingulist tööd ning et nad kujundaksid lastest Eesti elu edasi viivad ning paremaks tegevad kodanikud.

Maavalitsuse haridusnõunik Heiki Sildnik ütles, et õpetajad loodavad alati uue õppeaasta eel paremat. “Kõige tähtsamad on ikkagi õpilased, keda õpetada ja kasvatada ehk moodsa sõnaga kujundada.”

Haridusnõunik tõi välja ka mõtlemapanevad faktid. Kui õpilaste arv kaks aastat tagasi septembris oli maakonnas 3542, siis eelmisel aastal 3411. Ühe õppeaastaga vähenes õpilaste arv 131 võrra ehk umbes Torma põhikooli jagu. Veel üheksa aastat tagasi ehk 2005. aastal oli maakonnas 5493 õpilast. Õpetajate arv pole õnneks veel nii palju vähenenud.

Jõgevamaa koolivõrgus on uuel õppeaastal toimunud vaid üks muudatus – Tabivere gümnaasiumist on saanud põhikool.

Jõgevamaa aasta õpetajad

*Aasta klassijuhataja 2014 – Tiiu Õunap Jõgeva põhikoolist

*Aasta klassiõpetaja 2014 – Linda Tross Jõgeva põhikoolist
*Aasta klassiõpetaja 2014 – Külli Kalvist Põltsamaa ühisgümnaasiumist
*Aasta põhikooliõpetaja 2014 – Meeli Nõmme Põltsamaa ühisgümnaasiumist
*Aasta gümnaasiumiõpetaja 2014 – Kaja Linde Põltsamaa ühisgümnaasiumist
*Aasta kutseõppeasutuse õpetaja 2014 – Aino Mölder Luua Metsanduskoolist
*Aasta õppeasutuse juht 2104 – Piret Siivelt Tabivere gümnaasiumist

*Aasta huvikooliõpetaja 2014 – Marika Järvet Jõgeva muusikakoolist

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus