Paremad etlejad selgunud

  

Möödunud kolmapäeval selgitati Jõgeval Betti Alveri Muuseumis välja maakonna paremad õpilasetlejad, kes reedel kaitsesid juba Jõgevamaa au Kuressaares toimunud üleriigilisel etluskonkursil. Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpilane Maarja Tiits ja Jõgeva Gümnaasiumi õpilane Andrei Zevakin naasid mere tagant laureaaditiitliga.

 

Maakondlikul etluskonkursil oli seekord osalejaid tavatult palju: tervelt nelikümmend. Eriti arvukas oli IV-VI klasside vanuserühm. Samas saab esindatud koolide nimistu suhteliselt lühike: Jõgeva Gümnaasium ja Ühisgümnaasium, Põltsamaa Ühisgümnaasium, Mustvee Vene Gümnaasium, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium, Laiuse Põhikool ja Siimusti Lasteaed-Algkool.

„Etlejaid juhendavad emakeeleõpetajad oma põhitöö kõrvalt ja kellel tavakoormus suur, ei pruugi jaksata sellist lisakoormust võtta,“ ütles konkursi zhüriisse kuulunud Tabivere rahvamaja juhataja Tiina Tegelmann, kes peatselt Jõgeva maavalitsuse kultuuritöö spetsialisti ametisse asub. „Samas oli mitme õpilasega esindatud Mustvee Vene Gümnaasium. Nad esinesid väikese aktsendiga, ent väga ilusas eesti keeles ning neid oli väga liigutav kuulata.“

Peale Tiina Tegelmanni hindasid etlejaid Eesti Harrastusteatrite Liidu esindaja, Eesti Rahvusringhäälingu raadioteatri vastutav toimetaja Virko Annus, Betti Alveri Muuseumi juhataja Toomas Muru ning teenekas eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ivi Tetsmann.

Võita iseennast

Noorimas vanuserühmas tunnistasid nad esikoha vääriliseks Jõgeva Ühisgümnaasiumi VI klassi õpilase Mirjam Võsaste (juh Helge Maripuu). Teist kuni neljandat kohta jäid jagama Anna-Maria Vahur (Jõgeva Gümnaasiumi V kl, juh Lianne Saage-Vahur), Maarja Tiits (Jõgeva Ühisgümnaasiumi IV kl, juh Ly Kittus) ja Andro Margens (Jõgeva Ühisgümnaasiumi VI kl, juh Helge Maripuu). Kiituse esinemisjulguse eest pälvisid Anne-Ly Muna (Mustvee Vene Gümnaasiumi IV kl, juh Liia Kask), Joosep Helve (Põltsamaa Ühisgümnaasiumi IV kl, juh Astra Tints) ja Andra Värnik (Siimusti Lasteaed-Algkooli IV kl, juh Ly Zavatski).

VII-IX klasside vanuserühmas jäid esimest-teist kohta jagama Andrei Zevakin (Jõgeva Gümnaasiumi VII kl, juh Anneli Jäme) ja Riko Osila (Jõgeva Ühisgümnaasiumi IX kl, juh Inga Reinumägi) ning kolmandat-neljandat kohta Andero Heinola (Jõgeva Gümnaasiumi VII kl, juh Anneli Jäme) ja Merilin Lõhmus (Põltsamaa Ühisgümnaasiumi VII kl, juh Tiia Mikson.

Gümnaasiumiastmes sai esikoha Piia Puuraid (Palamuse Gümnaasiumi XI kl, juh Asta Ilmjärv), teist kuni neljandat kohta jagasid Marianne Sats (Põltsamaa Ühisgümnaasium, juh Marika Nugis), Hebe Paas (Jõgeva Gümnaasiumi XII kl, juh Lianne Saage-Vahur) ja Matis Kuldmägi (Jõgeva Gümnaasiumi XI kl, juh Maire Baida).

Virko Annuse sõnul torkas paremate etlejate kõrval silma ka selline seltskond, kellel ettevalmistustöö poolikuks oli jäänud: kas jõudis konkurss kätte liiga vara või olid nad konkursil esimest korda ega teadnudki, millist ettevalmistust selleks vaja on.

„Aga hindamatu kogemuse said nemadki. Eriti need, kellel ebakindlusest jalg või hääl küll värises, ent kes lõpuks siiski iseendast võitu said,“ ütles Virko Annus. „Noorte etlejate kõrvutamine polnudki minu meelest nii tähtis kui see, et sündmus andis esinejatele võimaluse endaga võidelda ja võita.“

Kuidas või miks?

Veel jäi Virko Annusele silma see, et nii mõnigi esineja oli liiga palju rõhku pannud oma etteaste välisele vormistamisele ja vähem mõelnud sellele, mis asja ta üldse rahva ette ajama on tulnud.

„Küsimuse „kuidas?“ võib tegelikult üldse esitamata jätta. Palju olulisem on küsimus „miks?“,“ ütles Virko Annus. „Etleja peaks leidma endale teksti, mida ta suudab ette kanda mitte kui kirjaniku kirjutatud teksti, vaid kui enda seest tulevat sõnumit, mida ta tahab rahvale edastada ning selle läbi, kõlagu see nii idealistlikult kui tahes, maailma paremaks muuta. Loomulikult tuleb oma sõnumit rahvale edastades avada ka oma sisemaailma. Kes seda teha ei julge, peidabki end väliste vahendite — intonatsiooni, hääletooni, zhestide — taha. Aga edukamad on ikkagi need, kellel on julgust end avada, olla nemad ise.“

Etluskonkursiks valmistumine on protsess, milles on suur roll nii õpilasel kui ka juhendajal. Ning on väga tähtis, et juhendaja annaks õiged lähteülesanded ja adekvaatse tagasiside. Tänavu õige mitmel etluskonkursil kas zhüriiliikme või vaatlejana osalenud Virko Annuse arvates vajaksid paljud etlejaid juhendavad õpetajad sellealast täiendkoolitust.

„Meeldiva tendentsina tuleb meil mitmesuguseid etluskonkursse üha juurde. Nii tuleb juurde ka hea esinemisoskusega inimesi, kellel on tulevikus kergem teistega suhelda ja oma eluga hakkama saada,“ ütles Virko Annus.

Et Jõgevamaa konkursi noorima vanuserühma võitja Mirjam Võsaste samal ajal toimuva bioloogiaolümpiaadi tõttu Kuressaarde kümnendale üleriigilisele konkursile sõita ei saanud, otsustati koos vanemate rühmade parimate Andrei Zevakini, Riko Osila ja Piia Puuraidiga sinna lähetada Maarja Tiits. Nagu juba öeldud, pälvisid Maarja ja Andrei Kuressaares laureaaditiitli. Õnne nii neile kui ka juhendajatele! 

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus