Pärandivaderid õpivad kodukoha ajalugu

Eesti koolides on käimas pärandivaderite projekt, millega kutsutakse õpilasi üles korrastama talgukorras oma kodukoha kultuurilooliselt huvitavaid pärandpaiku. Samas loob talgutöö võimaluse kodukoha kultuurilugu paremini tundma õppida ning ühtlasi on ettevõtmine Eesti Vabariigi juubelikink õpilastelt oma kogukonnale.

Projektis löövad aktiivselt kaasa ka Põltsamaa valla Esku-Kamari kooli lapsed. Kooli huvijuht Liia Aun lausus, et ka temal tekkis huvi projektis osalemise vastu, kuna Põltsamaa vallas on päris palju ajaloolisi ja põnevaid objekte, millega lapsed võiksid lähemalt tutvuda ja mille korrastamisel abiks olla.

Esimese objektina valiti välja Võisiku mõis ja Kundrussaare kalmistu. Seetõttu võeti ühendust Võisiku-Kundrussaare külaseltsi eestvedaja Loniida Bergmanniga.

Paljud koolid on püüdnud ühe päevaga ühel objektil midagi ära teha. „Ühe objektiga tegelemisele tuleks oluliselt rohkem aega pühendada, et lapsed saaksid lisaks töö tegemisele ka teadmisi, mis neile põnevust pakuksid,“ rääkis Esku-Kamari kooli huvijuht. Möödunud sügisel asuti tutvuma Võisiku mõisaga. Selle ajaloost rääkis lastele põhjalikumalt Põltsamaa muuseumi juhataja Rutt Tänav, Kunrdussaare kalmistut tutvustas Loniida Bergmann.

Mõisad on põnevad paigad

Järgmise objektina mindi korrastama Põltsamaa-Võhma tee ääres asuvat mälestuskivi, mis tähistab Eesti esimese trükikoja asukohta. Sealt laienes idee veelgi, seepärast võeti ette sõit Tartusse trükimuuseumi ning käidi vaatamas, kuidas valmivad praegu Põltsamaal Vali Pressi trükikojas ajalehed ja muud trükised.

Vali Pressis tehti valmis ka kooli kuuenda klassi laste poolt hangitud materjalist koostatud ajaleht. Trükinduse teema raames külastati Põltsamaa lossikompleksis asuvat meediatuba, kus jagas selgitusi selle asutaja Raivo Suni. „Käesoleval aastal võtsime põhjalikult ette Uue-Põltsamaa mõisaga tutvumise, kus lastele korraldas ekskursiooni Uue-Põltsamaa Mõis OÜ esindaja Egle Oja. Rutt Tänav annab järgmisel nädalal omalt poolt põhjaliku ülevaate Uue-Põltsamaa ajaloost. Mul kui Uue-Põltsamaa mõisahoones kunagi koolis käinule oli väga põnev seda ajaloolist hoonet üle pika aja näha ja selle hõngu tunnetada,“ ütles Liia Aun.

Üsna pea külastatakse Esku lähedal asuvaid Loopre, Kõo ja juba teistkordselt ka Võisiku mõisat. Iga mõisa juures korraldatakse selfivõistlus, et sealt saadud teadmised ja muljed paremini meelde jääksid.

Üheskoos mitmed õppeained

Mõisate teema lõpetuseks sõidetakse Olustverre, kus on oskuslikult restaureeritud mõisahoone. Seal saab ka praktilisel kujul näha, millega mõisates omal ajal tegeldi. Muuhulgas on seal olemas sepikoda, mis omal ajal iga mõisa juurde kuulus ja mis ka Uue-Põltsamaa mõisas kunagi olemas oli.

Pedagoogina on Liia Aunal hea meel, et pärandivaderite projekt hõlmab mitmeid õppeaineid, sealhulgas ajalugu, kodulugu, loodusõpetust. Huvijuht kinnitas, et lastele praktilised tegevused ja õppekäigud väga meeldivad ning kindlasti omandatakse sellisel moel teadmisi palju meelsamini kui kooliruumides toimuvates teoreetilistes õppetundides.

„Lisaks töö tegemisele ja teadmiste omandamisele kuulub niisuguste töö- ja õppepäevade juurde talgusupp ning grillimine, mis lastele väga meeldib. Võin kinnitada, et jätkame selles projektis osalemist, ehkki konkreetseid teemasid ja objekte veel hetkel välja öelda ei oska,“ rääkis Aun.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus