Pank soovitab nafta odavnemise tõttu investeeringud varasemaks tuua

Soovitan nii riigil kui ettevõtjail arvestada, et kuna nii toornafta kui naftaproduktide (sh bituumen) hinnad on varasemate aastatega võrreldes ülimadalad, siis ruum edasiseks languseks on oluliselt väiksem kui edasiseks tõusuks. Põhi ei pruugi küll veel käes olla, aga kindlasti peaks kaaluma, kas teha investeeringud, mis nagunii kavas, hoopis varem ära.

Suurimaks teedeehituse- ja hoolduse tellijaks Eestis on maanteeamet, kes on enda kanda võtnud ka bituumeni hinnamuutuse riski. Seda enam on põhjust kaaluda toorme hinna tulevikukokkuleppeid, kuna üldjuhul on tulevaste tööde mahud teada ja ennustatavad. Hinnanguliselt annab suurima efekti olemasolevate teede parendamine ehk asfalteerimine, kuna uute teede ehituses on bituumenihinna osakaal väiksem.

Sama kehtib ka muu toorme, ennekõike metallide kohta. Kui meil on täna nägemus ja arusaam tulevaste ressursi ja toormemahukate rajatiste kohta (näiteks sillad), siis ilmselt on järgnev aasta õige aeg toormete hinnad n-ö lukku lüüa. Pangana näeme, et tänase soodsa olukorra ärakasutamine tulevikus planeeritavates projektides võiks olla täiesti teostatav ning anda märkimisväärse kuluefekti.

RENE ZIBO, Swedbanki ehitussektori juht

blog comments powered by Disqus