Pangateenuste hindu tasub võrrelda


Milline pank on just minule kõige sobivam? Kus saan soodsamalt endale vajalikud teenused ja kus makstakse parimat intressi? Finantsinspektsioon ja pangad lõid koostöös tarbijaveebis minuraha.ee uue rubriigi, kus saab võrrelda kümne Eestis tegutseva panga teenustasusid ja tingimusi. Juba varem, 2010. aastal valmisid võrdlustabelid tähtajalise hoiuse ja krediitkaartide tingimuste kohta.

Kuigi pankade arv ei ole Eestis väga suur, on siiski tükk tööd, et kõik vajalikud hinnakirjad omavahel võrdlemiseks üles otsida. Minuraha.ee veebiplatvormis on pangateenuste hinnad pankade kaupa välja toodud ja see teeb hindade kõrvutamise klientidele mugavamaks. Näiteks kui kliendile on oluline pankadevaheliste maksete teostamine pangakontoris, siis saab ta kiirelt teada, et teenuse hind jääb pankades 0,77 ja 1,92 euro vahele, ning näeb ära, milline neist teenust soodsaimalt pakub.

Kokku saab võrrelda enam kui 50 enamlevinud pangateenust. Ülevaate saamise lihtsustamiseks on kontoga seotud teenused rühmitatud:

*Konto avamine ja kasutamine – konto hooldustasu, kontojäägilt makstav intress, konto väljavõtte saamine pangakontoris

*Maksed — nii siseriiklikud kui eurodes tehtavad maksed EL piires; nii internetis, pangaautomaadis kui pangakontoris
*Sularahatehingud ja deebetkaart — sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist ja pangakontorist; seda nii Eestis kui välismaal

*Teenused mündilugemismasinas; kaartide väljastamis- ja hooldustasud jne

Praegu pakub enamik panku ka teenuste sooduspakette. Niisuguste pakettide lähtealused, isikute ring, kellele need on mõeldud ja mis teenuseid sisaldavad, on pankade lõikes erinevad ja seetõttu ei ole neid nii lihtne omavahel võrrelda. Selleks, et saada esialgne ülevaade pankade pakutavatest pakettidest, on tabelisse lisatud ka vastav pakettide alajaotus koos lühiiseloomustusega. Eraldi on välja toodud noortele ja seenioridele mõeldud sooduspaketid, juurde lisatud ka panga veebiaadress, kust leiab juba täpsemalt teavet.

Samuti on tarbijaveebist minuraha.ee võimalik lugeda lähemalt konkreetsete pangateenuste kohta (näiteks otse- ja püsikorraldused, välismaksed, pangakaardid) ja leida sõnaraamatu abil keerulisemate terminite selgitusi.

Pangateenuse võrdlustabelite loomine on osa suuremast finantshariduse edendamise initsiatiivist, mille raames soovitakse tõsta pangaklientide teadlikkust

Pangad vastutavad info õigsuse eest.

Võrdlustabelid pandi kokku pangaliidu, pankade ja finantsinspektsiooni ühistööna, tegemist on vabatahtlikkusel põhineva projektiga, kuhu on kaasatud kõik pangaliidu liikmespangad, kes pakuvad eraisikutele arvelduskonto teenust. Võrdlustabelite andmed sisestavad pangad ise ning nemad vastutavad andmete korrektsuse ja ajakohasuse eest. Näiteks kui 1.oktoobrist peaksid mõnes pangas muutuma vastavad hinnakirjad, siis samal päeval peavad uued hinnad olema kättesaadavad ka võrdlustabelis. Teenustasude võrdlustabel asub aadressil http://minuraha.ee/teenustasude_vordlus. Info on kättesaadav nii eesti kui vene keeles.

i

KATRIN TALIHÄRM, pangaliidu tegevdirektor

blog comments powered by Disqus