Pangakaardiga tasutud ettemaksul on kaardiorganisatsioonide rahvusvaheline garantii

Reisibüroode ja lennufirmade majandusliku ebastabiilsuse valguses on tarbijate hulgas taas päevakorda tõusnud mured, mis seotud tagastamata ettemaksudega. Siinkohal on asjakohane meelde tuletada tarbija õigust pöörduda oma murega panga poole, kui ettemaks on tasutud pangakaardiga.

Kui ette makstud summa on tasutud pangakaardiga ning soovitud kaup või teenus pole kliendini jõudnud, on kliendil õigus esitada teenusepakkuja suhtes kaebus pangale. Selleks, et pank saaks tehingut menetlema hakata, pole kliendil vaja teha muud kui esitada ostudokumendid. Kui tuvastatakse reeglite rikkumine, algatab pank menetlusprotsessi. Pank protsessib selliseid juhtumeid tasuta ning selline tegevus kuulub kõikide suuremate kaardiorganisatsioonide rahvusvahelise garantii alla.

Keskmiselt kulub taoliste juhtumite menetlemiseks poolteist kuni paar kuud. Kuna teisel osapoolel on küsimusele aega vastata 30-45 päeva, võib vahel juhtuda, et protsess kestab kauem. Siiski püüab pank ise võimalikult kiiresti, lähtudes pikaajalistest kogemustest, võtta vastu otsuse, kas antud tehing kuulub kompenseerimisele või mitte. Põhimõtteliselt võib selliste juhtumite menetlust võrrelda kohtuprotsessiga, kus kumbki osapool lähtub oma kliendi selgitustest, olemasolevast tõendusmaterjalist ja kehtivatest rahvusvahelistest reeglitest. Kõige selle põhjal püütakse kliendi jaoks “võit koju” tuua.

Kaardiorganisatsioonide rahvusvaheline garantii kehtib nii äri- kui ka eraklientidele. Samuti ei ole vahet, kas ettemakse puhul on kasutatud krediit- või deebetkaarti. Internetiostude puhul on enne tehingu teostamist vaja registreerida oma kaart turvalisse interneti ostuprogrammi. Sel juhul peab klient kinnitama iga tehingu ainult talle teada oleva parooliga, sest vaid selline parool garanteerib ostjale kaardiorganisatsioonide rahvusvahelise garantii.

Kogu selline protsess on kliendi jaoks märksa raskem ja aeganõudvam, kui kasutatakse sularaha või muid maksevahendeid. Keerulisemate juhtumite puhul tuleb kliendil pöörduda kohtusse. Kuna kohus menetleb juhtumeid kaua, siis võib juhtuda, et kohtuotsuse saabudes ei ole teine osapool enam maksuvõimeline või ei pruugi ta üldse äriregistris eksisteerida.

Kaardimakse puhul aga vastutab teenusepakkujaga lepingu teinud pank nende kohustuste eest, mis jäävad kaupmehel täitmata tema pankrotistumise, ettevõtte likvideerimise või muude finantsiliste probleemide puhul.

i

TÕNU OTS, Swedbanki kaardivaldkonna arendusjuht

blog comments powered by Disqus