Palvetuba pidas sünnipäeva

Esimesel septembril, mil paljudes koolides peeti avaaktusi, tähistati Põltsamaa vallas Vägari abikeskuses seal aasta tagasi tegevust alustanud EELK koguduse esimest sünnipäeva. Koguduse ruumid valmisid MTÜ Põltsamaa valla abikeskus juhataja Kari Juhani Hätöneni eestvedamisel.


Pidupäeval teenistust läbi viinud Türi Kristliku Misjonikoguduse liige Urmas Heinsar lausus, et Vägari abikeskuse juhataja Kari Juhani Hätöneni jaoks oli südameasjaks Vägarisse oma kogudusele ruumid rajada, ehkki abikeskuse juhi sõnul ei olnud tal selleks rahalist võimalust. Kari Juhani Hätonen on ka Türi Kristliku Misjonikoguduse liige ja tal tekkis seal sõprussuhe Urmas ja Eo Heinsarega. „Alguses viidi teenistusi läbi ainult suvisel ajal, sest oma ruume polnud olemas,“ lausus Urmas Heinsar. Kari Juhani Hätoneni sooviks oli, et teenistusi saaks läbi viia ka külmal ajal. Tema eestvedamisel leiti selleks vajalikud ruumid abikeskuse hoones.

Tänulik appitulnutele

Hätoneni sõnul on aasta ja kaks kuud sellest möödas, kui nad said hakata remontima neid ruume, kus praegu kogudus tegutseb.

Kord kohtus Kari Juhani Hätönen ühe EELK koguduse kiriku õpetajaga, kes küsis Karilt, kuidas saaks teda aidata. Tema aitas Vägarisse ruumide väljaehitamist rahastada. Karil on kahju, et enam ei ole olemas Pajusi valda, kes toetas rahaliselt 1000 euroga. Abikeskuse juhataja sõnul on tal väga hea meel, et nüüd on neil olemas koht, kus teenistust läbi viia. Ta on tänulik ka Türi Misjonikoguduse pastorile, kes kinkis Vägari kogudusele kirja, kus öeldakse, et lootus on inimeste hinge ankur. Tema lootus aitas unistuse oma koguduse ruumidest teoks teha.

„Püüame Vägari koguduse liikmetele oma sõnumeid väga lihtsalt edastada, et inimesed mõistaksid, mida neile öelda soovitakse,“ sõnas Heinsar, lisades, et nad on väga tänulikud, et Vägari inimesed on neid vastu võtnud. Abikeskuse juhataja lausus, et on väga tänulik kõigile, kes teenistustele kohale on tulnud. Kari Juhani Hätönen meenutas, kuidas kaugel ajal pidid preestrid inimeste  pattude eest loomi ohverdama vastavalt patu suurusele. Paraku ei saanud inimesed sel moel patust vabaks. Kui inimesel avanes võimalus pöörduda Jeesuse poole, siis Jeesus puhastas inimese pattudest ja teeb seda kõigi nendega, kes tema poole pöörduvad.

Oskus olla tänulik

Eo Heinsar lausus, et tema polnud küll kohal Vägari koguduse alustamise ajal, kuid tal on olnud suurepärane võimalus selle tegevuses osaleda. Ta palus koguduse liikmetel meelde tuletada, mida nad esimese tegevusaasta jooksul selgeks on õppinud.

Üks olulisemaid õpitud tõdesid on, et kui inimene annab teistele andeks, siis antakse jumala tahtel andeks ka temale. Inimesed elavad tihti halvasti seetõttu, et nad ei suuda andeks anda. Seejuures tuleb meeles pidada, et ära tee teisele kunagi midagi niisugust, mida sa ei soovi, et sulle endale tehakse. Väga oluline koht inimese südames on tänulikkusel. „Iga inimene saab iga päev millegi eest tänulik olla.

Esimese tegevusaasta jooksul õpiti ära ka meieisa palve. Eo Heinsare arvates võiks iga haritud inimene seda peast teada.

„Esimese tegevusaasta võib igati korda läinuks lugeda, sest kui me oleme igas kuus paaril korral Vägaris sealsete koguduse liikmetega kohtunud, on teenistusel osalenud kümmekond inimest, mis on nii väikest kogudust silmas pidades väga hea tulemus,“ kinnitas Heinsar.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus