Paluküla hiiemägi sai oma võrgulehe

Võrguleht on korraga huvitav ajalooline andmekogu, uudisleht ja õppevahend nii huvilistele kui neile, kes tunnevad muret pühapaikade saatuse pärast. Kohalike elanike ja Maavalla Koja koostöös valminud lehest moodustavad suurema osa artiklid ja dokumendid, mis kajastavad vana hiie kaitsmist sinna kavandatava puhkekeskuse eest. Paluküla hiie hilislugu on valus õppetund kõigile osalistele ? see on jätnud jälje maase ja hingedesse. Alates 2003. a. on pärimuskultuurist ja looduslikest pühapaikadest hoolivad inimesed püüdnud takistada suurejoonelise puhke- ja spordikeskuse ehitamist ajaloolisele hiiemäele ja selle kõrvale. Hiies asuvate kultuuriliste, looduslike ja vaimsete väärtuste kaitseks on esitatud see muinsuskaitse alla, on kogutud allkirju, korraldatud meeleavaldus ja pöördutud viimases hädas kohtu poole. Kohtu ettekirjutusel on ehitustööd hiies seisnud enam kui aasta. 28 veebruaril toimub Tallinna Linnakohtus järgmine istung, mis arutab puhkekeskuse ehitamise seaduslikkust. Eestis on teada ligikaudu 500 ajaloolist hiit ja 2500 muud looduslikku pühapaika. Kuna vaid väike osa neist kuulub riikliku kaitse alla, on Kultuuriministeeriumis alustatud ettevalmistusi pühapaikade uurimiseks, kaitsmiseks ja tutvustamiseks mõeldud riikliku programmi ettevalmistamiseks. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus