Paljud Peipsil kalastajad eksivad püüginõuete vastu

Alates 1. märtsist, kui Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel algas kalastuskaartide alusel püük kaldavõrkudega, on keskkonnainspektsioon tuvastanud arvukalt rikkumisi, mis on seotud võrkude püügile asetamise ning tähistamise ja märgistamisega.


„Paljudel juhtudel võetakse kalastuskaart kaldavõrguga püügiks, aga unustatakse vaadata kehtivaid nõudeid nende kasutamiseks. Kalastuskaardi omanik peab meeles pidama, et kalastuskaardi soetamine ei anna üksnes õigust võrgupüügiks, vaid sellega tuleb kaasa kohustus täita kalapüüginõudeid,“ märkis keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektor Ivo Kask.
Kolme nädala jooksul on keskkonnainspektsioon olnud sunnitud eemaldama Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest 22 korral kaldavõrke, mille püügile asetamisel oli eiratud kalapüüginõudeid. Üheksal korral oli püügile asetatud keelatud silmasuurustega kaldavõrgud ning kolmel korral kahe erineva kalastuskaardi alusel nakkevõrgud, ühendatuna ühte jadasse.
10 korral on inspektorid leidnud kaldavõrke ja nende jadasid (kokku 22 võrku), millel puudus korrektne tähistus ja märgistus, mistõttu püügivahendite omanikke ei olnud võimalik veekogul tuvastada.
Lisaks on keskkonnainspektsioon pidanud kalastuskaartite omanikele tegema telefoni teel kümneid märkusi ja suulisi hoiatusi väiksemate rikkumiste eest.
Kuna särjepüügihooaeg kaldavõrkudega kestab maikuuni, selgitab inspektsioon kalastajatele näitlikult, kuidas peab kaldavõrgu püügile asetama ning selle märgistama ja tähistama.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus