Palamusel tuleb vabariigi juubeliaastal näitus “Sada palamuslast”

Palamuse alevikku hakkab 2018. aastal ehk Eesti Vabariigi sajandijuubeli aastal ilmestama siin elanud või tegutsenud tuntud inimestest kõnelev näitus “Sada palamuslast”. Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum ootab rahvalt, ja sugugi mitte ainult Palamuse rahvalt, ettepanekuid, kes võiksid kuuluda saja olulise palamuslase hulka.


Näituse idee tuli Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi direktorile Arne Tegelmannile pähe siis, kui ta kord Brüsselis viibides nägi näitust, kus olid väljas fotod sajast Euroopa riikides elavast inimesest, kusjuures esindatud olid kõik vanused ühest kuni saja aastani.

“Mõtlesin, et meie väikeses vallas võib-olla polegi iga vanuse esindajat ühest sajani. Ning arendasin Brüsselist saadud inspiratsiooni põhjal välja hoopis sajast Palamuse arengut mõjutanud või paikkonnale tuntust toonud tegelasest kõneleva näituse idee,” ütles Arne Tegelmann. “Selline näitus sobib hästi tähistama Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva.”

Kihelkonnakoolimuuseumi töötajad oleksid võinud muidugi ka isekeskis maha istuda ja oma peaga need sada nime välja mõelda, ent direktori sõnul ei peetud seda õigeks.

“Me ei pruugi teada sugugi kõiki Palamuse vallas sündinud või tegutsenud olulisi inimesi,” ütles Arne Tegelmann. “Kultuuri- ja hariduspõllul tegutsenutest on meil muidugi parem ülevaade, ent tahame, et kaetud saaksid ka teised valdkonnad, nagu poliitika ja valitsemine, majandus, sealhulgas põllumajandus, tervishoid jne. Usume, et tänu avalikule üleskutsele, võime saada infot saada ka selliste oluliste Palamusega seotud tegelaste kohta, kellest me senini midagi pole teadnud. Olemegi oma kandidaatide esitamise üleskutse adresseerinud kogu Eesti inimestele. See laiendab võimalusi uut ja huvitavat infot saada.”

Ettepanekuid, kellest näitus “Sada palamuslast” võiks kõnelda, saab teha tänavuse aasta 31. oktoobrini. Esitatavad kandidaadid peaksid olema praeguse Palamuse valla territooriumilt pärit, siin töötanud või mingil muul viisil paikkonnale positiivset mõju avaldanud inimesed, kes on oma elutöö juba teinud ehk siis meie hulgast lahkunud. Muuseumi inimesed on nimelt seisukohal, et elavate hulgast oleks valikut teha liiga keeruline. Ning need, kes meie keskel, võivad ju veel edaspidigi olulisi tegusid teha.

Valik tehakse aasta pärast

Palamuse puhul on paslik lisada, et kandidaadid peaksid olema ikka reaalselt elanud inimesed, mitte kirjanduslikud tegelased. Nii et Raja Teelet pole mõtet näituse tegelaseks esitada, küll aga on aktsepteeritav kandidaat tema prototüüp Adele Pärtelpoeg-Koll. Mis aga ajalistesse piiridesse puutub, siis neid pole seatud: näitus hakkab kõnelema mitte ainult saja viimase aasta jooksul, vaid ka kaugemas minevikus Palamuse kandis tegutsenud inimestest.

Ettepanekus peab sisalduma kandidaadi nimi ja põhjendus, miks just tema saja olulise palamuslase hulka peaks kuuluma. Soovitav on lisada sünni- ja surmadaatum, foto, mõni isikuga seotud ese vms.

“Kui esitajal on kandidaadi kohta rohkem infot, siis andku meile teada: saame seda siis kasutada. Kui aga esitajal infot napib, püüame seda ise juurde hankida,” ütles Arne Tegelmann.

Esitatud kandidaatide seast tehakse valik 2017. aasta veebruaris. Valijate hulgas on vallavalitsuse ja muuseumi töötajaid, aga ka eri elualade tausta tundvaid inimesi.

“Kandidaate vaagima asudes võime muidugi avastada, et mõni oluline tegelane on kahe silma vahele jäetud, sest kõik on olnud kindlad, et küll teda ikka esitatakse. Sellise vea saame ära parandada,” ütles Arne Tegelmann.

Näitus “Sada palamuslast” on plaanis avada 2018. aasta kevadel. Idee kohaselt peaks see hakkama ilmestama aleviku üldpilti ning muutma selle külastajatele veelgi atraktiivsemaks.

“Üks mõte on, et näitus hakkab paiknema ühel kompaktsel platsil. Teine variant on, et näituseobjektid hakkavad paiknema aleviku eri paikades, mis on vastavate tegelastega seotud. Lõpliku otsuse teeme koos näituse teostajaga, kelle loodame leida selleks ajaks, kui näitusel käsitletavate isikute ring selgunud,” sõnas Arne Tegelmann.

Kui teostaja leitud, siis saab selgemaks seegi, millised üldse hakkavad välja nägema näituse objektid: kui palju tuleb neile pildimaterjali ja teksti, kas on võimalik lisada ka esemeid, audiovisuaale jne. Kui kauaks näitus avatuks jääb, sõltub aga objektide ilmastikukindlusest. Ent kindlasti saab seda vaadata päris mitme kuu jooksul.

Esimene kandidaat on esitatud

“Kui näitus valmib, koostame kindlasti ka seda tutvustava voldiku ning mõtleme külastajate jaoks välja mingi mängu, mis aitab teadmisi omandada ja kinnistada. Näituse üks eesmärke on ju inimesi, eriti noori, harida, ja õpetada neid väärtustama eelmiste põlvkondade tehtut,” ütles Arne Tegelmann.

Ta on käinud paaril vallavolikogu istungil ja tutvustanud näituse ideed volikogu liikmetele. Osa näituse tegemisele kuluvast rahast ongi muuseumil plaanis taotleda valla 2017. ja 2018. aasta eelarvest. Osa raha loodetakse saada Eesti Kultuurkapitalilt ja muudest fondidest.

“Saja palamuslase” näitusele väärikate kandidaatide esitamise esimene üleskutse avaldati möödunud nädalal ilmunud Palamuse Valla Teatajas. Vastav info on üleval ka Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi kodulehel ja Facebook’i lehel. Lisaks sellele on muuseum lasknud trükkida flaiereid, mida levitatakse valla kauplustes, raamatukogudes, lasteaias ja mujal.

“Võin rõõmuga märkida, et esimene kandidaat on juba esitatud,” sõnas Arne Tegelmann. “Ning see on vägagi väärikas: tegemist on nimelt ühiskonnategelase ja Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse ministri Johannes Sikkariga, kes sündis küll Saadjärve vallas ja suri Rootsis, ent kellele kuulunud talu — selle sai ta teenete eest Vabadussõjas — asub Palamuse vallas Visusti külas.”

Arne Tegelmanni sõnul on muuseumil plaanis kandidaatide esitamise üleskutset korrata siis, kui esitamise tähtaeg lähemale tuleb.

“Loodame, et näitus täidab oma eesmärgi: tutvustab Palamuse jaoks olulisi inimesi, nende panust Palamuse arengusse ning samuti Oskar Lutsu pärandit ja selle seost kogu riigiga,” ütles Arne Tegelmann. “Näituse jaoks kogutava materjali säilitame hiljem muuseumis. Ilmselt tuleks pärast saja olulisema palamuslase selgumist täiendada ka haudade tähistust Palamuse kalmistul. Praegu juhatavad seal viidad põhiliselt Oskar Lutsu sugulaste ja tema tegelaste prototüüpide kalmudele, ent see ring võiks olla laiem.”

Näitus “Sada palamuslast”

* Näitus tutvustab sadat isikut, kes on mõjutanud Palamuse arengut või toonud paikkonnale tuntust

* Saja palamuslase kandidaate võivad esitada kogu Eestis elavad inimesed

* Saja palamuslase kaudu peaksid saama tutvustatud järgmised valdkonnad: poliitika ja valitsemine, majandus, sealhulgas põllumajandus, haridus, kultuur, tervishoid jne

* Ettepanekus peab sisalduma kandidaadi nimi ja põhjendus, miks just tema saja olulise palamuslase hulka peaks kuuluma; soovitav on lisada sünni- ja surmadaatum, foto, mõni isikuga seotud ese vms.

* Ettepanekuid, kellest näitus “Sada palamuslast” võiks kõnelda, saab teha tänavuse aasta 31. oktoobrini.

* Üks inimene võib esitada mitu kandidaati

* Ettepanekud tuleb saata e-posti aadressile info@palmuseum.ee või Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumitavaposti aadressile Köstri allee 3, 49226 Palamuse

* Näitus avatakse 2018. aasta kevadel

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus