Palamusel kavatsetakse umbusaldada vallavolikogu esimeest ja vallavanemat

Möödunud neljapäeval peetud Palamuse vallavolikogu istungil algatasid valimisliidu Paunvere viis saadikut umbusaldused vallavolikogu esimehe Terje Rudissaare ja vallavanem Rait Persidski vastu.

Umbusaldusele alla kirjutanud Palamuse vallavolikogu liikmed Urmas Astel, Imbi Ivask , Marek Mardimäe, Rainis Poll ja Marko Õun viitavad kohaliku omavalitsuse seaduse paragrahvile, millele umbusaldus tugineb. Terje Rudissaarele heidetakse ette võimupiiride ületamist, manipuleerimist volikogu liikmetega, sekkumist vallavalitsuse tegevusse. Vallavanem Rait Persidski umbusalduse põhjuseks tuuakse seaduse ja tegevuse piiride ületamist. Umbusaldajad leiavad, et nii Terje Rudissaar kui ka Rait Persidski ei tohiks jätkata omavalitsusjuhtidena.

“Et umbusaldajad ei toonud välja konkreetseid põhjusi, võib nende tegevust seletada valmisvõitlusega. Valla maine kahjustamisest ei toodud täpsemaid näiteid. Oma sõnavõttudes on umbusaldajad avaldanud vastuseisu Palamuse lasteaia ehitamisele,” ütles vallavanem Rait Persidski.

“Umbusaldusele allakirjutanud pole Palamusele lasteaia ehitamise vastu. Lasteaed on Palamusele vajalik. Meile ei meeldi aga see, kuidas on aetud lasteaia ehitamise ja haldusreformi asju,” märkis Urmas Astel.

Ka volikogu liige Rainis Poll märkis, et umbusaldajad pole lasteaia ehitamise vastu. “Ootame rahandusministeeriumist hinnangut lasteaia ehitamise rahastamisega seotud küsimuste kohta. Jõgeva maavalitsus on läbi viinud järelevalve ning teinud oma otsuse, kus märgitakse, et laenuhange on õigustühine, sest tehtud ilma volikogu loata. Laenu võtmine lasteaia valmimiseks tuleb kooskõlastada vallavolikoguga.

Rahandusministeerium on avaldanud arvamust, et lasteaia ehitus peab kuuluma netovõlakoormuse hulka, kuid sellega pole tänased vallajuhid arvestanud,” lisas ta.

Palamuse vallavolikogu esimees Terje Rudissaar ütles, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt allub vallavalitsus vallavolikogule. “Mulle on  arusaamatu, miks mulle heidetakse ette selle seaduses ettenähtu järgimist. Pean oluliseks, et volikogu esimees suhtleks kõikide volikogu liikmetega. Arvan, et opositsioon ise kahjustab Palamuse valla mainet, avaldades umbusaldust ajal, mil volikogu peaks kokku hoidma, juba kasvõi lasteaia valmissaamise nimel.”

Ka Terje Rudissaare hinnangul on umbusalduse näol tegemist valimisvõitlusega.

Umbusalduse avaldamine Palamuse vallavolikogu esimehe Terje Rudissaare ja Rait Persidski vastu tuleb arutlusele 21. septembril peetaval vallavolikogu istungil.

Palamuse vallavolikogus on 13 liiget, umbusalduse on esitanud viis vallavolikogu liiget.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus