Palamusel arutavad liitumist 14 valla esindajad

Palamuse vallavolikogu esimehe Rait Persidski sõnul on Palamuse vallale konkreetse liitumisettepaneku teinud Torma vald. See vald on nimelt kutsunud kõiki oma piirinaabreid endaga ühinema.

“Suhtume ettepanekusse positiivselt, aga mingit eraldi arutelu pole me selles küsimuses korraldanud,” ütles Rait Persidski, kes juhib lisaks vallavolikogule ka mullu oktoobris vallavolikogu juurde moodustatud haldusreformikomisjoni.

Palamuse vald on viimasel ajal haldusreformi küsimustes tihedat koostööd teinud Tabivere ja Saare vallaga. Kui need kolm valda liituksid, moodustuks omavalitsus, mille elanike arv ületaks napilt riigi poolt soovitatud viie tuhande elaniku piiri. Ent Palamuse, Tabivere ja Saare vallas ollakse seda meelt, et kui juba liituda, siis võiks selle protsessi tulemusena moodustuda veelgi suurem, mõnekümne tuhande inimesega omavalitsus, mis hõlmaks enam-vähem kogu kunagist Põhja-Tartumaad.

Sellest arvamusest lähtudes ongi Palamuse, Tabivere ja Saare vald kutsunud homseks Palamusele kokku suurema nõupidamise, millele oodatakse ühtekokku 14 valla esindajaid nii Jõgevamaalt kui ka naabermaakondadest. Kutsutute hulgas on ka Palamusele liitumisettepaneku teinud Torma vald.

“Arutame, kes kellega ja kuidas liituda tahaks, ning uurime, kui kaugele keegi oma haldusreformi teemaliste mõtetega on jõudnud,” ütles Rait Persidski. “Meie asi on ühinemisettepanek välja öelda, teiste asi vastata, kas see on neile vastuvõetav.”

Homset nõupidamist on kutsutud juhtima Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Raivo Suni. Liitumisprotsessi on plaanis kaasata ka riigi poolt tasustatav nõustamiskonsultant.

Küsimusele, millise maakonna piiridesse uus suurvald peaks jääma, kui see moodustada õnnestub, vastas Rait Persidski, et see pole enam ühinejate mure, selle küsimuse otsustab juba riik riigireformi käigus.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus