Palamuse volikogu juhina jätkab Toomas Tuula

 

Palamuse vallavolikogu üleeilsel istungil valiti volikogu esimeheks Toomas Tuula, kes pidas sama ametit ka volikogu kahe eelmise koosseisu ajal.

Palamuse vallas sai 20. oktoobri valimistel võidu valimisliit Paunvere, mille esinumbriks oli varem Eestimaa Rahvaliitu kuulunud vallavanem Urmas Astel. Nimetatud valimisliit sai volikogus kaheksa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond viis kohta, Kesk- ja Reformierakonna esindajad volikogusse ei pääsenud.

Volikogu üleeilsel istungil esitas valimisliit Paunvere volikogu esimehe kandidaadiks OÜ Kerseli juhatuse liikme Toomas Tuula ja aseesimehe kandidaadiks Palamuse Vallavara juhataja Enn Kivi ning mõlemad osutusid kaheksa poolthäälega ka valituks. Sotside esitatud volikogu esimehe kandidaat Terje Rudissaar ja aseesimehe kandidaat Urmas Paju said kumbki viis häält.

“Kahe eelmise koosseisu ajal sujus koostöö volikogu kõigi liikmete vahel minu meelest hästi ja loodan, et see jätkub,” ütles Toomas Tuula. Väikese valla volikogus ei saagi tegelikult asju nii väga erakondlikult positsioonilt otsustada. Samas ei saa arvestada ka päris kõigi huve, sest valla rahakoti suurus seab sellele omad piirid.”

Toomas Tuula avaldas heameelt selle üle, et volikogu koosseisu on valitud päris palju noori inimesi, ning kahetsust selle pärast, et varasema kuue naissoo esindaja asemel on volikogus nüüd ainult kaks naist.

Volikogu üleeilsel istungil kuulati ära ja rahuldati ka Palamuse vallavalitsuse lahkumispalve. Volikogu järgmisel, 14. novembril toimuval istungil valitakse ametisse vallavanem.

RIINA MÄGI

 

blog comments powered by Disqus