Palamuse vallavolikogu valis uueks esimeheks Rait Persidski

 

Palamuse vallavolikogu valis oma üleeilsel istungil uueks esimeheks Rait Persidski. Senine volikogu esimees Toomas Tuula peatas aprilli lõpus pooleks aastaks oma saadikuvolitused, hiljuti esitas aga ka volikogu esimehe kohalt tagasi astumise avalduse.

“Olen volikogus olnud juba üle kahekümne aasta ning volikogu esimehe ametit pidanud üksteist ja pool aastat. See on päris pikk aeg. Tahaksin vahepeal natuke rohkem oma firma, OÜ Kerseli juhtimisele pühenduda,” kommenteeris Toomas Tuula oma volikogust lahkumist.

Tuulaga enam-vähem ühel ajal peatas oma volikoguliikme volitused Mati Evert ja seda kuni volikogu selle koosseisu tööaja lõpuni. Nii Evert kui ka Tuula valiti volikogusse valimisliidu Paunvere nimekirjast ning nende asemel tulid sinna asendusliikmeteks samas nimekirjas kandideerinud Rait Persidski ja Marko Õun.

Rait Persidski seati siis üleeile üles ka uue volikogu esimehe kandidaadiks. Vastava ettepaneku tegi volikogu liige Rainis Poll. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjast valitud saadikute (nemad on volikogus vähemuses) nimel tegi Urmas Paju ettepaneku valida volikogu esimeheks Terje Rudissaar. Salajasel hääletusel andis üheteistkümnest kohal olnud volikogu liikmest (üldse on volikogus 13 liiget) üheksa oma hääle Rait Persidskile. Et valimisliidu Paunvere saadikuid on volikogus kaheksa ja kõik viibisid ka kohal, siis pidi vähemalt üks poolthääl tulema sotside leerist.

Töö volikogus on tuttav

Rait Persidski on sündinud 14. septembril 1963 Tartus ning omandanud ökonoomika- ja organiseerimise alase kõrghariduse Eesti Maaülikoolist. Praegu elab ta Kudina külas ja on 2012. aasta novembrist Lääne-Virumaal Väike-Maarjas tegutseva ASi Vireen juhatuse liige. Vireen on teatavasti riigile kuuluv loomsete jäätmete käitlemise tehas. Aastatel 2007-2012 oli Persidski haridus- ja teadusministeeriumi rahandusosakonna juhataja. Varem on ta pidanud Kaitseliidu peastaabi rahandusosakonna juhataja ja keskkonnaministeeriumi siseaudiitori ametit.

Ta ei teinud saladust sellest, et kuulub IRLi ridadesse, ent kuna ta on veendunud, et kohaliku omavalitsuse tasandil ei peaks ajama n-ö suurt parteipoliitikat, siis pidas ta õigemaks kandideerida volikogusse valimisliidu nimekirjas.

Jälgib tervikpilti

“Kavatsen oma töös lähtuda eelkõige kohaliku kogukonna huvidest, ” ütles Rait Persidski. Urmas Paju küsimusele, kas ta kavatseb ka oma liikmelisuse IRLis peatada, vastas Persidski siiski, et ta ei pea seda vajalikuks, sest volikogus on ta valimisliidu esindajana ehk Palamuse valla kodanikuna.

Uus volikogu esimees on seadnud endale eesmärgiks tagada volikogus kodurahu ja normaalne tööõhkkond.

“Tahan teha kõik minust oleneva, et kaoksid ära need viimase aja emotsionaalsed pinged ja kemplemine, mis on jõudnud ka vallalehe veergudele ning jätnud mulje, nagu tehtaks volikogus kellelegi hullult liiga või nagu tuleks siin selleks, et sind kuulda võetaks, teistest üle karjuda. Vallarahva jaoks on sellised kemplemised arusaamatud ja väsitavad,” ütles Rait Persidski.

Tema sõnul tuleb volikogu töös lähtuda tervikpildist, st hoida kõik vallarahva elu mõjutavad asjad, mida volikogu suunata saab, korraga vaateväljas, mitte keskenduda vaid teemadele, mis on ühele või teisele volikogu liikmele eriti südamelähedased või mis publikus elevust tekitavad.

Volikogu esimehe arvates on tähtis on hoida kinni seatud prioriteetidest ja prioriteete toetavatest eesmärkidest. Ja kui on tarvis valikuid teha, siis valmistada need ette kompetentsete inimeste toel laiapõhjalisel arutelul kas volikogu komisjonides või muul moel, mis annab kindlustunde, et on arvestatud valla kõigi elanike huve.

RIINA MÄGI

 

blog comments powered by Disqus