Palamuse vallavolikogu juhib Terje Rudissaar

Palamuse vallavolikogu sai teisipäevasel istungil endale uue esimehe, kelleks valiti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) nimekirja saadik Terje Rudissaar.


Varem selles ametis olnud Rait Persidski (valimisliit Paunvere) valiti volikogu 31. mail toimunud erakorralisel istungil vallavanemaks. Samal erakorralisel istungil oli volikogu avaldanud umbusaldust senisele vallavanemale Urmas Astelile (valimisliit Paunvere).

Kui senini oli Palamuse vallavolikogus ülekaal valimisliidul Paunvere ja SDE nimekirja saadikud olid opositsioonis, siis juba vallavanema umbusaldushääletus näitas, et jõudude vahekord on muutunud ning mõned valimisliidu Paunvere esindajad on asunud koostööd tegema SDE saadikutega. Teisipäevasel istungil esitatigi volikogu esimehe kohale vaid üks kandidaat – SDE nimekirja saadik Terje Rudissaar. Tema kandidatuuri seadis üles Urmas Paju (SDE).

End hääletuse eel vallavolikogule tutvustades ütles Terje Rudissaar, et elab Palamuse vallas Kudina külas ning on 21 aastat tegelnud ettevõtlusega. Ta juhib endale ja abikaasale kuuluvat OÜd Tootsteele, mis varustab mitme maakonna kauplusi kulinaaria- ja pagaritoodetega, pakub peo- ja peielauateenust ning toitlustab turismigruppe.

  1. aastal lõpetas Terje Rudissaar info- ja dokumendihalduse erialal Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ning ta on läbinud kutsepedagoogika kursuse Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi juures.

Tema sõnul on Palamuse vallavolikogul praegu teha kaks suurt tööd: hoolitseda selle eest, et Palamusele saaks valmis ehitatud uus lasteaed, ja selle eest, haldusreform vallale võimalikult heade tulemustega lõpeks.

“Valituks osutudes püüan olla nii avatud kui võimalik ja teha koostööd kõigi volikogu liikmetega, sõltumata sellest, millisest nimekirjast nad saadikuks valitud on. Samuti soovin kaasata volikogu komisjonid senisest paremini eelnõude ettevalmistamisse. Arvan, et volikogu esimees ja komisjonide esimehed peaksid paar nädalat enne volikogu istungit koos istuma ja üle vaatama ettevalmistamisel olevate eelnõude projektid. Nii oleks komisjonide esimeestel parem oma tööd planeerida ja komisjonide liikmete mõtted jõuaksid õigel ajal eelnõude sõnastusse,” ütles Terje Rudissaar.

Salajasel hääletusel sai Terje Rudissaar seitse poolt- ja kuus vastuhäält ning osutuski volikogu esimehe kohale valituks. Samal istungil valiti ta ka vallavolikogu haldusreformikomisjoni esimeheks. Varem juhtis seda komisjoni Rait Persidski.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus