Palamuse vallas võeti eelarve vastu ühehäälselt

Palamuse vallavolikogu võttis vastu käesoleva aasta eelarve, mille mahuks on 21 256 290 eurot.

Palamuse vallavanema Urmas Asteli sõnul hääletasid eelarve vastuvõtmise poolt kõik 11 volikogu liiget.

Eelarvesummadest  on kõige suuremad kulutused planeeritud haridusele. “Suuremate ehitus- ja remonditöödena kavandame ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni renoveerimise Palamusel ja Kaareperes  ja Kaarepere laste mänguväljaku renoveerimise,” ütles vallavanem. Astel märkis, et väiksematele küladele planeeritakse ennekõike raha teehoolduse jaoks. “Hilja alanud talv on meile kasuks ja kindlasti jääb tänavu rohkem vahendeid suvisteks töödeks. Ette on nähtud ka toetus kauplusautole. Pikkjärve küla jaoks on koostamisel ka eelprojekt ühisveevärgi ja puhastusseadmete rekonstrueerimiseks. Ehitamine algab ilmselt 2013. aastal,” ütles vallavanem

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus