Palamuse vallas toimuvad Jõgevamaa suvemängud

Juhtide mitmevõistlusel saavad osaleda kõik Eesti Vabariigi ajal töötanud ja praegu töötavad linnapead, vallavanemad, volikogu esimehed ning linna- ja vallasekretärid. Jõumehed võistlevad kivide tassimises, auto tõmbamises ja raskuste hoidmises. Suvemängude raames saab osaleda ka jalgrattamatkal.

Omavahel võistlevad Jõgevamaa linnad ja vallad. Võistkonnad on komplekteeritud omavalitsuse territooriumil elavatest, õppivatest või töötavatest täiskasvanutest ja alates 14-aastastest lastest.

Autasustatakse kolme parimat omavalitsust, parimat väikest (alla 2000 elanikuga) omavalitsust ja iga ala kolme tugevamat.

Suvemängude korraldajateks on Palamuse vald ja Jõgevamaa spordiliit Kalju.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus