Palamuse vald sai juba eelarve

Arvatavasti on Palamuse vald kas üks esimesi või suisa esimene Jõgevamaa omavalitsus, kes tänavuse eelarve vastu sai võetud.

“Ka möödunud aastal võtsime eelarve varakult vastu,” ütles Palamuse vallavanem Urmas Astel. “Nii saab kohe aasta alguses normaalselt tööle hakata. Tõsi: praegusel kujul on eelarve poolik, sest riigi poolt hariduse ja teede jaoks eraldatavad summad pole veel teada, aga ega me nende paari puuduva numbri pärast siis kogu eelarve vastuvõtmisega ootama pea, seda enam, et üldjoontes on nende summade suurused ju teada. Kui lõpliku kinnituse saame, saame vastu võtta lisaeelarve.”

Tänavu enam raha nõudvatest töödest mainis vallavanem Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi hoone remondiprojekti koostamist, Nukitsamehe lasteaia mõnede ruumide remonti, Kaarepere rahvamaja remonti ning Palamusele Viru tänavasse vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamist.

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi hoone vanas osas on vaja uuendada ventilatsiooni- ja küttesüsteemid ning tekitada juurde uusi ruume.

“Küttetorustik on koolihoone vanas, 1975. aastal valminud osas ehitusajast peale vahetamata, ventilatsioon aga tõrgub töötamast,” ütles Urmas Astel. “Selleks, et kaasaegset ja kvaliteetset haridust anda, on koolimajas vaja ka lisaruume.”

Vallavanema sõnul sai kunagi riigi poolt haridusinvesteeringuteks eraldatud rahast ka ehitada, nüüd ei piisa sellest enam projekteerimisekski: projekteerimis- ja ehitushinnad on lihtsalt viimasel ajal nii suure hüppe teinud. Koolimaja vana osa remondiprojekti koostamine maksab näiteks 890 000 krooni ja sedagi käibemaksuta. Remont ise maksab mõistagi palju rohkem ja selleks loodetakse saada tulevikus euroraha.

“Kas ja millal me euroraha saame, ei oska keegi öelda, aga et me sellest projekti puududes kindlasti ilma jääme, on päevselge, nii et projekt tuleb igal juhul valmis teha,” ütles Urmas Astel.

Kaarepere rahvamaja on juba saanud uue katuse ja uued aknad. Tänavu oleks vaja paigaldada signalisatsioon, uuendada elektrisüsteemid ja viia maja üle keskküttele. Tehtud saavad aga need tööd vaid sel juhul, kui kultuuriministeeriumi realt lubatud riigieelarve raha ikka eraldatakse.

“Päästemehed on meil signalisatsiooni puudumise pärast kogu aeg kukil ja lõpmatuseni ei saa me nende nõudmisi eirata,” ütles vallavanem. “Ahjud on aga rahvamajas läbi ja uute ehitamisel pole mõtet, eriti nüüd, mil gaasitoru Kaareperre välja jookseb ja keskküttega kütmine palju otstarbekam.”

Kui üldiselt pole Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatav Emajõe-Võhandu piirkonna veevarustuse ja kanalisatsiooni uuendamise projekt Palamusel veel käivitunud, siis Viru tänavasse tuleb vee- ja kanalisatsioonitorustik juba tänavu maha panna, sest projekti järgi jääb see tänavu välja ehitatava kõnnitee alla.

“Kõnnitee ehitamiseks on meil euroraha olemas ja kui me seda tänavu ära ei kasuta, siis jääme me sellest hoopis ilma,” ütles vallavanem. “Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks saame raha Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Valla poolt tuleb raha lisada omaosaluse jagu.”

Eelarveprojekti kaks lugemist kulgesid vallavanema sõnul ilma suuremate konfliktideta koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Kuigi eelarve lõppsumma ei kujune arvatavasti just palju suuremaks kui oli möödunudaastane, ei arva vallavanem, et mõni väga hädaline asi rahapuudusel tegemata jääks. Kuna karjuvaid vajakajäämisi pole, julges volikogu eelarvesse planeerida raha ka uue vallamaja projekti koostamiseks. Senises majas on ruumi vähe ja tingimused nigelad.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus