Palamuse vald sai eelarve

 

Palamuse vallavolikogu võttis oma möödunudneljapäevasel istungil vastu valla tänavuse eelarve.

Põhitegevuse tulusid on valla eelarves ette nähtud 2 363 865 euro ulatuses. Sellest 45,1 protsenti moodustavad maksutulud, 41,24 protsenti saadavad toetused , 13,11 protsenti tulud kaupade ja teenuste müügist ning 0,55 protsenti muud tulud. Põhitegevuse kulusid on eelarves ette nähtud 2 362 763 eurot. 54,85 protsenti sellest rahast läheb haridusvaldkonda, 13.67 protsenti üldistele valitsussektori teenustele, 9,46 protsenti kultuuri ja vaba aja veetmisse, 7,72 protsenti sotsiaalse kaitse tagamisse ning ülejäänu majandusse, elamu- ja kommunaalmajandusse, keskkonnakaitsesse ning avaliku korra ja julgeoleku tagamisse. 

Investeeringuid on vallal plaanis teha näiteks vallamaja hoonele päikeseenergia lahenduse leidmiseks (selleks on plaanis taotleda raha vastavatest fondidest), tänavavalgustuse renoveerimiseks Palamusel, Luual ja Kaareperes, Luua suusaradade hooldamiseks rajamasina soetamiseks, Luua küla ja Palamuse Viru tänava kergliiklustee omandamiseks vallale, Palamuse noortekeskuse ruumide korrastamiseks, Palamuse raamatukogu ühe seina hallituskahjustuse likvideerimiseks, Kaarepere rahvamaja fuajee remontimiseks, mitmete tööde teostamiseks valla lasteaia Nukitsamees hoones ja õuealal ning Lible kuju püstitamiseks Palamusele.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus