Palamuse vald ootab ettepanekuid aukodaniku tiitli omistamiseks

Palamuse vallas antakse juba üheksandat korda välja valla aukodaniku tiitel. See omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallapoolse erilise austusavaldusena vallale osutatud eriliste teenete eest. Palamuse valla aukodaniku tunnistus ja meene antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva pidustustel vallas. Aukodaniku nimetusega kaasneb ka rahaline preemia.

Palamuse vallasekretäri Elvira Osbergi sõnul võivad ettepanekuid Palamuse valla aukodaniku tiitli omistamiseks teha kõik inimesed, selles osas piiranguid pole loodud. Küll peab olema taotlus põhjendatud. Siiani on kõik aukodaniku tiitlid omistatud füüsilistele isikutele. Palamuse valla aukodaniku nimetust antakse välja alates 2005. aastast ja tänaseks on selle tiitli pälvinud kaheksa teenekat inimest.

Tegelikult töötati statuut Palamuse valla aukodaniku nimetamise kohta välja 2004. aastal, kuid ametlikult hakati seda tiitli omistama 2005. aastal.  2004. aastal anti siiski välja üks mitteametlik Palamuse valla aukodaniku tiitel Luua küla elanikule, kes hoidis ära Luua algkooli põlengu. Elvira Osbergi sõnul pole tänavu veel ühtegi ettepanekut aukodanikuks nimetamise kohta tehtud. Tema arvates oleks tore, kui leitaks  mõni sobilik aukodaniku kandidaat nende inimeste seast, kes on oma parimais elu- ning tööaastais ning on suutnud millegi poolest silma paista ja oma tegudega teistele eeskujuks olla. Avalduses peaks olema kirjas kandidaadi ees- ja perekonnanimi, isikuandmed ning põhjendus, miks just see isik aukodaniku tiitli vääriline võiks olla. Avaldused Palamuse valla aukodaniku nimetuse omistamise kohta tuleb esitada Palamuse vallavalitsusele hiljemalt 15. jaanuariks 2013. Lõpliku otsuse langetab Palamuse vallavolikogu. 

Senised Palamuse aukodanikud: 

2005 Mare Okapuu

2006 Vaike Lapp

2007 Jaan Koll

2008 Helmut Taimre

2009 Vaike Soodla

2010 Helma Kaeval

2011 Mare Nahk

2012 Ellen Randoja

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus