Palamuse vald ja koolid sõlmisid koostööleppe

Reedel kirjutasid Palamuse vallavanem Urmas Astel, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi direktor Kuuno Lille ja Luua metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu alla kolmepoolsele koostöölepingule, mille alusel avatakse Palamuse gümnaasiumis uuest õppeaastast loodusturismi õppesuund.

Palamuse gümnaasiumi direktori Kuuno Lille sõnul sai sügisel 7. – 9. klasside õpilaste vanemaid küsitledes selgeks, et paljud näevad oma laste haridustee jätkamise kohana just Palamuse gümnaasiumi. “Meil on 7., 8. ja ka 9. klass üsna suured, seal õpib vastavalt 29, 26 ja 31 õpilast,” märkis Lille. Tema hinnangul pole mõtet oma valla lapsi mujale saata.

Palamuse vallavanem Urmas Astel ütles, et koostöölepe annab võimaluse jätkata gümnaasiumihariduse andmist. “Oleme seda väga tahtnud ja nüüd on ka lootust. Peale lootuse on muidugi vaja veel raha, kuid see on juba järgmine samm. Kuidas me edasi läheme, täpselt ei oska öelda, aga me alustame,” lisas ta. 

Võimalus kogukonna elus kaasa rääkida

Eelolevast sügisest jätkab Palamuse gümnaasium kolme õppesuunaga. Kaks suunda, reaal- loodus ja humanitaar, on seadusest tulenevalt ilmselt üsna sarnased teiste koolidega.

Luua Metsanduskooli direktori Haana Zuba-Reinsalu sõnul otsustasid nad kohaliku kogukonna hariduselus kaasa rääkida ning oma kooli võimalusi välja pakkudes keerulistele probleemidele lahendusi leida. “Me tundsime kohustust koostööd teha,” tõdes ta. “Oleme varem palju rääkinud, mis võiksid olla kahe kooli kokkupuutepunktid, giiditöö ja loodusturism võiks olla üks suund.”

Et Luua Metsanduskool on saanud väga palju Euroopa Liidu toetusi, õppebaas on olemas ning kohalikus hariduselus ollakse sellega küllaltki tagasihoidlikul kohal, siis nüüd tekkis võimalus panustada kohaliku kogukonna ellu.

Õppesuundade väljatöötamisse olid kaasatud kõik gümnaasiumiastme õpetajad, kes kohtusid regulaarselt ning said võimaluse pakkuda välja valikkursusi.

Palamuse koolis saavad tulevased gümnasistid valida mitmeid turismindust toetavaid, aga ka laiemaid võõrkeelekursusi, samuti on võimalik valida paikkonna ajaloo ja turismigeograafia, karjääriõpetuse, usundiõpetuse, kunstiajaloo, majanduse, riigikaitse ning paljude teiste kursuste vahel. Kogu gümnaasiumi õppekava maht koolile on 171 kursust. Gümnaasiumi direktori Kuuno Lille sõnul töötatakse välja ka mitmeid e-kursusi. 

Trumbiks õpilaskodu

Käesolevast sügisest Jõgeval tööd alustaval riigigümnaasiumil pole kahjuks vähemalt esimesel õppeaastal kaugemalt tulnud lastele õpilaskodu pakkuda. Palamuse trumbiks on õpilaskodu, sest koostöölepingu järgi saavad tulevased gümnasistid vajadusel võimaluse elada Luua metsanduskooli õpilaskodus.

Haana Zuba-Reinsalu ütles, et neile pole kümme lisaõpilast õpilaskodus probleem ning ka gümnasistid on valvatud ning toidetud.

Koolibuss Palamuse ja Luua vahel sõidab juba praegu regulaarselt, vajadusel saab see hommikul teha ka kaks ringi või leitakse muu lahendus. 

Loodusturismi suund

Õppealajuhataja Tiina Luige sõnul on Luua kooliga kokku lepitud, et Palamuse gümnaasiumis loodusturismi õppesuuna lõpetanud noor võetakse Luuale loodusturismi erialale õppima

Kui noor seda eriala edasi õppida ei soovi, on tal ometi teadmised kogu eluks, mis kindlasti avardavad tema silmaringi ning ta oskab looduses käituda.

Suuna mahuks on üheksa 35-tunnist kursust, mis viiakse enamasti läbi Luual.

Haana Zuba-Reinsalu sõnul on praegu loodusturismi sektoris üle Eesti tööl väga palju häid praktikuid. “Üks suur aineteblokk on elusloodus, neid käib lugemas võimalikult palju erinevaid inimesi. Samuti kasutame oma õppejõude. Lisaks proovime õppetöö korraldada nii, et loodusturismi suuna valinud õpilased on ühe päeva nädalas Luual.

“Selle piirkonna noored saavad lähemalt tuttavaks piirkonna kultuuri ja ajaloolise taustaga, samuti tunnevad nad elusloodust. Kindlasti saavad need õppurid edaspidi looduses ringi liikudes hästi hakkama. See võib olla aluseks tuleviku elustiilile või eluvaatele. Eestis on palju koole, kes õpetavad turismi ja rekreatsioonikorraldust. Kui need õppeained on läbitud, saavad õpilased omandatu üle kanda vastavates koolides. See lihtsustab teistes haridusasutustes liikumist,” rääkis metsanduskooli direktor.

“Loodusesuund peaks kasvatama noores inimeses hoolivust ning austust ümbritseva vastu. Sama tähtis kui puu või taim, on ka putukas või mõni muu elusolend. Gümnaasiumi lõpetanu võib õppida edaspidi ka inseneriks, kuid on saanud kaasa oskuse loodust märgata.”

Palamuse gümnaasiumi direktor Kuuno Lille loodab, et järgmisel aastal jätkab gümnaasiumiastmes õpinguid piisav arv noori, et kolme õppesuunda avada saaks, ning et siia tullakse õppima ka kaugemalt.

Katsed 10. klassi astujatele toimuvad 10. mail, täpsem info on www.palamuse.edu.ee 

Palamuse kool tutvustab

*5. märtsil kell 18 infokoosolek lapsevanematele ja kõikidele huvilistele

*12. märtsil korraldatakse maakonna karjäärinädala raames lahtiste uste päev õpilastele

*15. märtsil Jõgeva kultuurikeskuses toimuval karjäärimessil on kooli esindus samuti kohal 

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus