Palamuse uueks vallavanemaks valiti Rait Persidski

Palamuse vallavolikogu üleeilsel erakorralisel istungil avaldas volikogu umbusaldust kauaaegsele vallavanemale Urmas Astelile. Samal istungil valiti ka uus vallavanem, kelleks sai senine volikogu esimees Rait Persidski.


Umbusalduse algatasid viis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) nimekirjast volikogusse valitud saadikut mäletatavasti 26. mail toimunud korralisel vallavolikogu istungil. Põhjusena tõid nad välja selle, et vallavanema juhtimisel on vallavalitsus vastu võtnud dokumente, mis piiravad demokraatiat ja rikuvad volikogu liikme sõnavabadust, samuti selle, et vallavanem on sõlminud ja pikendanud lepingu (see kästileb Kaarepere katlamaja üürile andmist OÜle LP Green), milleks tal puudus pädevus. See tähendab, et lepingu sõlmimise üle oleks pidanud otsustama vallavolikogu.

“Me ei käsitle seda teemat esimest korda,” ütles SDE nimekirja saadik Urmas Paju. “Mitmed kitsaskohad said veelgi põhjalikumalt välja toodud eelmises, möödunud sügisel meie poolt esitatud umbusaldusavalduses. Pärisime mitmel korral aru, kas probleemsete lepingute küsimus oleks võimalik õiguspäraselt ära reguleerida, aga me pole senini saanud rahuldavat vastust. Alati võib kaaluda, mis on tähtis ja mis vähe tähtis, aga avaliku võimu teostamise puhul on peaksid seaduslikkus, läbipaistvus, eksimuste tunnistamine ja tahe neid parandada olema normiks.”

Samuti SDE nimekirja kuuluv saadik Terje Rudissaar lisas, et tegelikult on probleemseid lepinguid rohkem. Ka hiljuti sõlmitud heakorrahanke ja bussihanke leping on tema sõnul vastuolus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja vallavara valitsemise korraga. Üle ühe eelarveaasta kestvate hankelepingute sõlmimise üle peab nimelt otsustama volikogu, mitte valitsus.

“Kõigest kumab läbi, et volikoguga ei arvestata,” ütles Terje Rudissaar.

Vallavanem Urmas Astel tõdes, kui talle selgituseks sõna anti, et võimuvõitlus on võimuvõitlus.

“Kui ühel poolel hääled koos, siis pole põhjendusi enam vajagi,” ütles Astel ja lisas, et probleemse üürilepinguga saaks asjad kõige paremini korda ajada nii, et üürile antud kinnistu tuleks enampakkumisele panna ja maha müüa.

Õhkkond palav

Enne hääletama asumist pidas volikogu esimees Rait Persidski vajalikuks kinnitada, et umbusaldushääletusega ei anta hinnangut kogu Urmas Asteli pikkade aastate jooksul tehtud tööle vallavanemana (ta asus sellesse ametisse 2002. aasta novembris), vaid ainult selle mõningatele aspektidele.

Õhk volikogu saalis oli hääletuse eel paks ja palav ning õhkkond üliemotsionaalne. Vallakodanik Kai-Epp Kübarsepp oli juba istungi alguses ette lugenud petitsiooni, mis avalikustati portaalis petitsioon.com ja millele Kübarsepa sõnul andis lühikese aja jooksul oma toetuse kakssada inimest.

“Umbusaldus on tõsine asi, aga antud juhul on see vahend käiku lastud kergekäeliselt,” ütles Kübarsepp. “Selline vassimine ja võimumängud pole Palamusele kohased. Rait Persidski on kaotanud meie silmis usalduse.”

Ka vallavalitsuse töötajad kogunesid volikogu saali, et vallavanemale oma kohalolekuga toetust avaldada.

Kui mullu sügisel SDE saadikute poolt algatatud umbusaldus läbi ei läinud, sest valimisliidu Paunvere saadikutel oli volikogus turvaline ülekaal (kaheksa viie vastu), siis seekord tõusis umbusalduse avaldamise toetuseks seitse kätt. Umbusaldamise poolt hääletasid loomulikult kõik selle algatajad, SDE saadikud Hannes Nigulas, Urmas Paju, Valdi Reinas, Terje Rudissaar ja Guido Vahtra, aga ka kaks valimisliidu Paunvere liiget, Rait Persidski ja Haana Zuba-Reinsalu.

Seitsme poolthäälega läks läbi ka umbusalduse avaldamine volikogu rahanduskomisjoni aseesimehele Rainis Pollile. Tema vastu esitatud süüdistused olid seotud sama rendilepinguga, mis vallavanema vastased süüdistusedki.

Üleeilsel erakorralisel istungil valiti ka uus vallavanem. Ainsaks kandidaadiks sellele kohale esitati Rait Persidski. Tema kandidatuuri seadis üles Terje Rudissaar.

Enne hääletamist pidas Rait Persidski oma kohuseks teha avaldus ja lükata ümber Epp-Kai Kübarsepa ette loetud petitsioonis tema vastu esitatud süüdistused, mis kattusid paljus nende süüdistustega, mis sisaldusid 26. mai korralisel volikogu istungil tema suhtes esitatud umbusaldusavalduses. Peale vallavanema algatati kõnealusel istungil nimelt ka volikogu esimehe umbusaldamine. Sellesisulise avalduse tegid viis valimisliidu Paunvere saadikut.

“95 protsenti minu vastu esitatud süüdistustest põhinevad valedel faktidel. Mina pole endale haldusreformi komisjoni juhtimise eest tasu nõudnud ega pea sellist teguviisi üldse väärikaks, kuigi olen nimetatud komisjonis aktiivselt tegutsenud novembrist alates. Mingitest konkreetsetest summadest, mis petitsioonis välja toodi, pole aga ammugi juttu olnud,” kinnitas Persidski.

Õiglane ja aus

Ta sõnas, et emotsionaalselt on vallamaja inimestel praegu muidugi raske, aga ta loodab, kui volikogu teda usaldab, saavutada kodurahu ja selle, et kõik õiguslikud riived saaksid lahendatud. Persidski kinnitas, et on juhtinud paljusid asutusi ja julgeb öelda, et on õiglane ja aus juht.

“Minu kapist on luukeresid otsitud küll, aga neid pole leitud,” ütles Persidski.

Salajasel hääletusel sai Rait Persidski seitse poolthäält ning osutus vallavanema kohale valituks. Kuna ta pole enam vallavolikogu esimees, muutub umbusalduse avaldamine talle kui volikogu juhile mõttetuks. Küll aga tuleb tema asemele järgmisel korralisel istungil (see toimub 16. juunil) uus volikogu esimees valida.

“Mul on hea meel, et volikogu enamus oli tekkinud probleemide lahendamise poolt, ehkki selleks tuli emotsionaalselt väga raske otsus langetada,” ütles volikogu liige Urmas Paju. “Olen veendunud, et kõik, mis me tegime, oli valla huvides.”

Valimisliidu Paunvere saadik Marek Mardimäe tõdes, et see, et Persidski ja Zuba-Reinsalu võivad umbusaldushääletusel SDE saadikutega koostööd teha, oli näha juba nende viimase aja käitumisest: valimisliidu Paunvere kokkusaamistel nad enam ei käinud ja lõpuks ei tahetud neid sinna enam kutsudagi.

“Vallavanemale esitatud süüdistused polnud põhjendatud ega asjakohased,” lisas teine valimisliidu Paunvere saadik Malle Puusepp. “Kui tahta, võib mistahes asja kallal närida, aga Urmas Astel on valla arengusse väga suure panuse andnud. Aga kui võimuiha on suur, siis sellest ei hoolita. Neile, kes Paunvere leerist ära hüppasid, on ilmselt mingeid lubadusi jagatud.”

Palamuse uus vallavanem Rait Persidski on sündinud 14. septembril 1963 Tartus, ent tema juured on Maarja-Magdaleena kihelkonnas. Praegu elab ta Kudina külas. Persidski on lõpetanud 1989. aastal põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimise alal Eesti Maaülikooli. Varem on ta töötanud ASi Fanaal peadirektorina, RAS Silmet finantsdirektorina, ASi Korel SYS juhatuse esimehena, keskkonnaministeeriumi siseaudiitorina, Kaitseliidu peastaabi rahandusosakonna juhatajana, Eesti Kaitseliidu ülema nõunikuna, haridus- ja teadusministeeriumi rahandusosakonna juhataja ja ASi Vireen juhatajana. Viimaselt ametikohalt lahkus ta möödunud aastal.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus