Palamuse sild läheb sel suvel siiski remonti

Kui Maanteeamet avalikustas veebruaris Jõgevamaal tänavu tehtavate suuremate teetööde nimistu, seisis seal ka Palamusel asuva Amme jõe silla remont. Et silla projekteerimis- ja ehitushankele tulnud pakkumised olid liiga kallid, võeti mai algul vastu otsus silla remondist tänavu loobuda. Hiljuti eraldati aga Maanteeameti lõuna regioonile täiendavat raha, mis võimaldas silla veel sel aastal käsile võtta.

Palamuse silla projekteerimis- ja ehitushankele tuli vaid kaks pakkumist. Kui need 7. mail avati, selgus, et mõlema hind ületas mitmekordselt Maanteeameti käesoleva aasta eelarves nende tööde jaoks ette nähtud summat. Seetõttu võttiski Maanteeamet vastu otsuse, et tänavu tellitakse küll Palamuse sillale tehniline projekt, ent remonti sel aastal ette ei võeta. Kolm päeva tagasi tuli siiski teade, et tänu saadud täiendavatele vahenditele saab tänavu teoks ka silla ümberehitus.

Maanteeameti avalike suhete spetsialisti Egle Oolo sõnul sõlmitakse hanke võitjaga leping juuni esimese nädala alguses. Kui lepingul on allkirjad all, avalikustatakse ka projekteerija ja ehitaja ning tööde maksumus. Projekteerimistöid alustatakse kohe pärast lepingu allkirjastamist. Reaalsete ehitustöödeni peaks töövõtja jõudma juuli teises pooles ning siis on plaanis sild liikluseks kuni 95 päevaks sulgeda.

Sisuliselt ehitatakse uus sild

“Kuna Palamuse silla teekattesse on tekkinud augud ja ka silla üldine seisukord pole kiita, on tarvis ette võtta põhjalikud ehitustööd ning sellepärast tuleb sild ka mõneks ajaks liikluseks sulgeda,” ütles Maanteeameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal. Kuna silla remontimine maksaks peaaegu niisama palju kui senise silla remont, siis suure tõenäosusega ehitab Maanteeamet vana silla asemele uue, mis ei vaja järgmise 50 aasta jooksul suuremat remonti.

Uue silla kohta on praegu teada niipalju, et sellele tuleb 2-3 meetri laiune jalgtee. Lisaks sellele soovitakse ehitustööde käigus eraldada silla kandevkonstruktsioonide küljest paisjärve veetaseme regulaatorid, mis on amortiseerunud. Silla täpne tehniline lahendus selgub projekteerimistööde käigus. Ka silla täpne sulgemiskuupäev ja liikluse ümbersuunamise kord selguvad hiljem.

Palamuse vallavanem Urmas Astel  ütles, et uudis silla remontiminekust on loomulikult hea uudis, sest umbes pool sajandit vana rajatise seisukord on tõesti kehvapoolne. Kõnealust silda ületavate sõidukite arv on suur nii sellepärast, et Palamuse on Jõgevamaa kontekstis oluline teede sõlmpunkt, kui ka sellepärast, et Palamusel käib palju turiste.

Mis remonditööde käigus silla küljest eraldatavasse veetaseme regulaatorisse puutub, siis selle võtab vald tulevikus enda valdusse.

“Oleme selles suhtes Maanteeametiga kirjavahetust pidanud ja andnud omapoolse nõusoleku vastav leping sõlmida,” ütles Urmas Astel ja lisas, et veetaseme reguleerimise ja paisu hooldamise on vald juba praegugi enda peale võtnud.

Mis saab väljanäitusest?

Uudis sellest, et Palamuse sild on plaanis juuli lõpust alates umbes kolmeks kuuks sulgeda, tegi vallavanema siiski päris murelikuks, sest 21. septembril on plaanis pidada Palamusel traditsioonilist Suurt Paunvere Väljanäitust. Inimesi tuleb sellele sündmusele kokku ju tuhandete kaupa ning müügi- ja ekspositsiooniplatsid laiuvad mõlemal pool Amme jõge. Kui ainsaks jõeületuse võimaluseks jääb vana kihelkonnakoolihoone juures asuv kitsas jalakäijate sild, siis tuleb inimestel ülepääsu vist tundide kaupa oodata.

Et teada saada, milliseid lahendusi pakub kõnealusele probleemile Maanteeamet, saatis Urmas Astel eile Maanteeametile järelepärimise. Paraku polnud ta tööpäeva lõpuks sellele vastust veel saanud.

“Kui väljanäituse ajal jalakäijadki juba üle uue silla pääseksid, oleks olukord ka juba talutav,” ütles Urmas Astel.

Naljaga pooleks võib öelda, et kui sild väljanäituse ajaks täiesti suletuks jääb, siis tasub meelde tuletada endisaegsed jõeületusvahendid, nagu saksa poiste parv, või siis nuputada välja hoopis midagi innovaatilisemat.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus