Palamuse rahvamaja sai tiibklaveri

Jaapani riik on teatavasti käivitanud Eesti muusikahariduse toetamise programmi. Selle programmi raames sai Elleri-nimeline muusikakool tänavu kevadel hulga kaasaegseid muusikainstrumente, sealhulgas kümme Yamaha firma klaverit. Seetõttu tekkis vajadus mõnedest oma aja ära teeninud klaveritest vabaneda. Üks suur tiibklaver otsustati anda Palamuse rahvamajale, üks väike tiibklaver Nõo muusikakoolile ja üks pianiino ajutiseks kasutamiseks Põltsamaa muusikakoolile. Pillid püüti anda sinna, kus neid just hädasti tarvis on. Info selle kohta, kus klavereid vaja, jõudis Elleri-koolini erinevaid teid pidi. Palamuse rahvamaja klaverihädast rääkis Elleri-kooli direktorile Kadri Leivategijale sama kooli Palamuselt pärit õpilane Kadri Tegelmann.

“Palamusele viidud pill on aastat kolmkümmend vana, nii et tipp-pianisti see arvatavasti enam ei rahulda, küll aga õpilast või kontsertmeistrit. Ka kammermuusika jaoks peaks see veel sobima,” ütles Kadri Leivategija, lisades, et pill on kogu aeg heades kätes olnud: kui üldklaveritunnid on ka teiste erialade õpilastel, siis sellel klaveril mängisid ainult eriklaveriõpilased ehk tulevased pianistid.

Nagu “Medikopteris”

“Klaveri annetamine on meiepoolne lugupidamisavaldus neile, kes maal kultuuriga tegelevad. Uute klaverite hinnad algavad ju umbes 250 tuhandest kroonist ja on päris selge, et üks väike rahvamaja endale sellist väljaminekut lubada ei saa,” ütles Kadri Leivategija.

Kui klaveri eest Palamuse rahvamaja haldajal, Palamuse vallavalitsusel tõepoolest otseselt midagi maksta ei tule, siis klaveri transpordi eest tuleb paar tuhat krooni siiski välja käia. Transporditeenuse soovitas muusikakool tellida OÜlt Corno Kaubad, kes vajaduse korral nendegi klavereid transpordib: neil on olemas nii kogemused kui ka vajalikud abivahendid.

“Need kaheksa meest, kes klaveri neljapäeva õhtul kohale tõid, olid ikka tõelised profid. Kui nad endale klaveri kandmiseks vajalikud traksid peale panid ja takti lugedes üheskoos tööle hakkasid, tuli mul lausa “Medikopteri” film silme ette,” ütles Palamuse rahvamaja juhataja Tiina Tegelmann.

Annetusena saadud klaveri üle oli ta vägagi õnnelik: rahvamajas senini kasutusel olnud pianiino oli juba paras “pensionieelik”. Kuigi häälestada pole klaverit mõtet enne, kui see on uue asukoha mikrokliimaga mõnda aega kohanenud, tehti esimesed hääleproovid siiski kohe ära. Vaidaverest pärit ja praegu Saksamaal töötav pianist Triinu Kullgi juhtus just kodumail olema ja andis pillile hea hinnangu. Selle nädala reedel ja laupäeval peab aga Palamusel laululaagrit Riho ja Kadri Leppoja juhendatav Tartu noortekoor ning nemadki saavad oma proovidel juba uut pilli pruukida. Laupäeval peaksid nad kohalikule rahvale väikese kontserdigi andma.

Enam muusikarõõmu

Elleri-nimelise muusikakooli sõbralikule ?estile on Palamuse vallal nüüd võimalus vastata omapoolse ?estiga ning teha annetus Tartu Kultuurkapitali juurde moodustatud Heino Elleri fondi, millest muusikakooli tublimatele õppuritele stipendiume makstakse. Kool ise peab hea seisma selle eest, et fondi arvele ikka raha koguneks ning nii tehti ka Palamuse vallale ettepanek fondi tuleva aasta eelarvesse annetus teha. Loodetavasti vald need paar tuhat krooni ka leiab.

Senisest enam muusikarõõmu on tulevikus aga nii palamuslastel kui ka tartlastel.

“Nüüd, mil meil on saalis olemas tõeliselt hea kontsertklaver, püüame muutuda senisest avatumaks ka linnarahvale,” ütles Elleri-kooli direktor Kadri Leivategija ja kutsus oma kooli kontsertidele ka Jõgevamaa muusikasõpru.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus