Palamuse päästekomando suletakse mais

Esmaspäeva hommikul allkirjastas Päästeameti peadirektor otsuse, mille järgi suletakse 16. maist üle Eesti üheksa päästekomandot, nende hulgas ka Palamusel tegutsev.

Jõgevamaal tegutseb praegu kokku viis päästekomandot, mis asuvad Jõgeval, Põltsamaal, Mustvees, Palamusel ja Tabiveres.

Mulluste väljasõitude statistika järgi oli suletavas Palamuse komandos esimese astme ehk nn tavalisi väljasõite 94, sellega oldi maakonnas teisel kohal. Teise astme väljasõite ehk suuremaid ja raskemaid õnnetusi oli Palamuse komandol 65, selle väljasõitude hulgaga jäädi maakonnas Jõgeva järel samuti teisele kohale.

Palamuse komando on tõhus põhijõud umbes viiendikul ning abijõud umbes kahel kolmandikul maakonna territooriumist. 

Rõhutakse elupäästevõimekusele

Päästeamet on varem korduvalt rõhutanud, et väiksemate komandode sulgemise arvelt paraneb elupäästevõimekus teistes komandodes. Kvaliteet tähendab Päästeameti seisukohalt minimaalselt kolmeliikmelist meeskonda. Rõhutakse elupäästevõimekusele ehk sellele, et meeskond suudab sukelduda põlevasse hoonesse ning päästa sealt inimesi.

Päästeameti peadirektori asetäitja Kuno Tammearu väitis, et ühe kuni 15 minuti jooksul peavad inimesed saama elupäästva teenuse. Ta põhjendas Palamuse komando sulgemist sellega, et see piirkond saab teenusega kaetud. Tegelikkuses võib 15 minutiga kohale jõuda üliheade teeoludega, kuid sügisest kevadeni on väiksemate teede läbitavus sageli üsna kehv.

Päästeamet on väitnud, et komandod tuleb sulgeda rahapuudusel, Palamuse komandos töötavaid mehi aga ei koondata. Vooremaale teadaolevalt on meestel uued töökohad juba olemas. Enamik neist asub tööle Jõgeva komandos, üks mees ka Mustvees. Palamuse komandos on halduskulud aastas umbes 12 000 eurot, Palamuse vald on panustanud oma komandosse umbes miljon eurot ja andnud Päästeametile kasutamiseks neli päästeautot, neist kolm on praegu töös.

Palamuse vallavanem Urmas Astel on juba varem väljendanud muret, et osasid vallas tegutsevaid ettevõtjaid häirib kohaliku päästekomando sulgemine ning nad kahtlevad tootmise jätkamise otstarbekuses, sest turvarisk suureneb ning kindlustusmaksed samuti. 

Vabatahtlikud panid Puurmanis pillid kotti

Riik aga on otsustanud panustada vabatahtlikele päästjatele ning toetaks Palamusel vabatahtliku päästekomando loomist aastas viie tuhande euroga. Lubatakse anda ka veelkümme voolikut.

Praegu tegutseb Jõgevamaal kaks vabatahtlikku päästekomandot, neist üks Voorel ja teine Palal. Oma tegevuse lõpetas 1. veebruarist Puurmani komando, sest mehed ei tulnud aastas Päästeametist saadava 2500 euroga toime ega suutnud ise enam oma vabatahtlikule tööle peale maksta. Küsimärgi all on ka Pala vabatahtlike saatus, sest sealgi kimbutab rahanappus.

Ainsana teeb Voore vabatahtlik komando praegu lisaks ka lumelükkamis- ja kommunaaltöid ehk likvideerib kanalisatsiooniavariisid. Varustusse lisandunud redelautoga vahetavad nad tänavavalgustuslampides pirne, langetavad ohtlikke puid. Sellega teenitakse omatulu, millega suudetakse n-ö vee peal püsida.

Reedel algatas Jõgeva maavanem Viktor Svjatõsev Palamuse päästekomando toetuseks allkirjade kogumise. Esmaspäevaks oli meilile tulnud 155 toetusavaldust ning sotsiaalvõrgustikes lisandus üle 800.

Maavanemana ei saa ma nõus olla Palamuse päästekomando sulgemisega, mis suurendab ohutegurit mitte ainult Palamuse piirkonnas, vaid kogu regioonis, mis ulatub Kesk-Eestist Peipsi järveni. Olulised rahva turvalisust mõjutavad struktuursed muudatused eeldavad aastatepikkust ettevalmistustööd,  läbirääkimisi kohaliku rahvaga ja omavalitsustega, et otsida parimaid lahendusi.

Palamuse vald on valmis eraldama lisaks olemasolevale veel täiendavaid rahalisi ressursse, kuid neid peab eelarvesse planeerima aegsasti.

Tõhusam ennetustöö ja sellest tulenevalt õnnetusjuhtumite vähenemine  peab kestma aastaid, et nende alusel teha kärpimisotsuseid. Olen Palamuse päästekomando püsimajäämisega tegelenud möödunud aasta juunikuust alates ja tegelen probleemiga edasi. Kogu maakonna rahva arvamus Palamuse päästekomando säilimise toetuseks on väga vajalik,” ütles maavanem.

Palamuse komando sulgemisotsust taunis ka Jõgevamaa Omavalitsuste Liit.

Palamuse inimesed on valmis oma komando sulgemisotsuse kohtus vaidlustama ning vajadusel minema Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus