Palamuse muuseum ootab ERM-ilt koostöölahendusi

Teisipäeval toimunud maakonnamuuseumide juhtide ühisel nõupidamisel kuulutas kultuuriminister Laine Jänes välja lõpliku otsuse, et palju kriitikat pälvinud ühendmuuseumi ei tehta, selle asemel luuakse Eesti Rahva Muuseumi juurde maakonnamuuseume ühendav asutus, mis peaks nende tööd toetama.

Kui uudis ühendmuuseumi loomise plaanist eelmise aasta septembris Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi direktori Arne Tegelmanni kõrvu jõudis, oli mees enda sõnul algul päris nõutu.

“Ma ei mõistnud, miks seda vaja on, mida on muuseumide töös valesti tehtud, et neid peaks nüüd ühendama ja kusagilt riiklikust asutusest juhtima hakkama,” kirjeldas Tegelmann uudisega kaasnenud esimesi emotsioone.

Veel lisas Palamuse muuseumi direktor, et tema meelest oli otsus ühendmuuseumist tehtud kiirustades ning tagajärgedele mõtlemata. “Ühendasutuse struktuur oli lõpuni läbi mõtlemata ning otsust polnud analüüsitud ja sellest tekkisidki paljud meedias kõlapinda leidnud vaidlused,” tõdes ta. Muuseumide juhtide sõnutsi on toetust tarvis mitte vormiliselt, vaid sisuliselt, mida ühendmuuseumi süsteem poleks taganud.

Pikkade vaidluste ja arutelude finaaliks oli sel teisipäeval toimunud muuseumide juhtide ja kultuuriministeeriumi esindajate nõupidamine, kus minister Laine Jänes kuulutas avalikult välja lõpliku otsuse, et ühendmuuseumi ei looda. Siiski asub 1. juunist Eesti Rahva Muuseumi juures tööle muuseumide tööd koordineeriv osakond. Selle otsusega jäid nõusse nii omavalitsusjuhid, maakonnamuuseumide direktorid kui ka ERM direktor Krista Aru. Algselt nimetas minister Jänes osakonda kompetentsikeskuseks ning hiljem muuseumide tööd koordineerivaks osakonnaks, kuid ühest nimetust asutusele veel antud pole. Ühendmuuseumi loomiseks planeeritud kaks miljonit krooni suunatakse nüüd  koordineerimiskeskuse rajamiseks. 

Oodatakse pidevat koostööd

Koordineeriva osakonna loomine on Tegelmanni sõnul kindlasti parem variant kui ühendmuuseum.

“Sedamoodi säilitavad muuseumid oma näo ja teo ning majandavad iseseisvalt ja oma otsustest lähtuvalt edasi,” kinnitas kihelkonnakoolimuuseumi direktor. ERM-i juures tööle hakkav osakond on Tegelmanni sõnul maakonnamuuseumidele pigem kasuks kui kahjuks. “Selline organisatsioon saab aidata arendada maakonnamuuseumide vahelist koostööd. Kui varem toimusid ühised nõupidamised ja kokkusaamised muuseumide juhtide vahel harva, siis nüüd saab kogunemisi ühendava asutuse kaudu hõlpsamalt korraldada. Mina isiklikult loodan muuseumide vahelise koostöö ja läbirääkimisvõimaluste paranemist,” kinnitas Tegelmann ning lisas, et praegu hakkavad asjad alles paika loksuma, sest otsus oli kõikide asjaosaliste jaoks suhteliselt ootamatu.

Uudis uuest osakonnast on veel värske ja kellelgi asjaosalistest pole veel selge, mis on uue osakonna täpsed tööülesanded.  Arne Tegelmanni sõnul sai nõupidamisel paika pandud, et ministeerium viib muuseumide tööd koordineerivatesse põhimäärustesse sisse muudatused. Määrused saavad korrigeeritud selleks ajaks, kui asutus ERM-i juures tööle hakkab. 

Uus asutus ei saa teha muuseumide tööd

“Esialgu peaks uus osakond hakkama tegelema muuseumide kohta info kogumisega, et neist asutustest mingi tervikpilt tekiks,” selgitas Tegelmann. Juba ülevaate saamine kõigist viieteistkümnest maakonnamuuseumist  võtab tohutult aega ja energiat. Siiski ootab ERM direktor Krista Aru muuseumide juhte 8. aprillil rahvamuuseumi, et arutada, kuidas edaspidist koostööd koordineeriv osakond ja muuseumid üksteist aidata ja toetada saaksid.

Loomulikult ei saa uus asutus hakata muuseumidele ettekirjutusi tegema, kuidas nad oma tööd peaksid tegema. “Me ei saa eeldada, et ERM nüüd kuidagi meie tööd tegema hakkaks. Meie siin Palamusel toimetame ikka endistviisi edasi. Meil on oma kogumis- ja eksponeerimispoliitika, oma pedagoogika- ja haridusprogramm,” kinnitas Arne Tegelmann.

iii

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus